Fildelade inte, polisen lägger ner ärendet

Nej, det gäller inte 15-åringen, ej heller 60-åringen.

Inte heller någon 42-åring, Christer Petterson eller PKK-spåret. De senare tre hör ju till ett av de få fall som man kan hålla på att utreda i evigheters evighet fanns det saknas både bevis och spaningsuppslag.

Nej detta inlägg gäller resursbristen och oviljan att agera på normal brottslighet. Sådan brottslighet som medborgarna i allmänhet tycker polisen skall syssla med, inte den typ av låtsasbrottslighet som prioriteras idag.

Jag satt häromdagen och läste ett examensarbete från en juridikstuderande som tyvärr hör till immaterialrättskramarna och uppenbarligen satsar på att bli åklagare snarare än försvarsadvokat "när han blir stor". I denna publikation finns bland annat följande information gällande hur man på senare år försökt bemöta problemet med brist på kompetens gällande fildelning.
  År 2008 inrättade Åklagarmyndigheten två specialistbefattningar som åklagare med nationellt ansvar för handläggning av immaterialrättsbrott. De två specialiståklagarna arbetar under den nationella beteckningen Nationella gruppen mot immaterialrättsbrott (NGI) och har fildelningsbrott som ett av sina specialområden, vilket är ett stort steg framåt i bekämpningen av olaglig fildelning.

  År 2007 fanns ett drygt hundratal IT-brottsspecialister och IT-forensiker i Sverige.Vidare har Polismyndigheten också valt att effektivisera arbetet genom specialisering.

  Sedan den 1 januari 2010 finns en polisiär nationell samordnare för immaterialrättsliga brott. Under år 2010 bildades också tre grupper inom Polismyndigheten för att exklusivt utreda immaterialrättsbrott. Genom polisens satsning på särskilda resurser har det skapats gemensamma förutsättningar för att utreda fildelningsbrott. Polis och åklagare har nu en gemensam organisation för bekämpning av immaterialrättsbrott och framtiden bör därför utvisa en högre effektivitet och utredningsstandard.
En motfråga vore då huruvida det har satsats något på utbildning av försvarsadvokater när det gäller immaterialrättsfrågor? Av det jag sett hittils verkar de ju mest sitta och sova och diskutera skäligheten i föreslagna skadestånd snarare än att försöka få sina klienter friade. Borde man inte i rättssäkerhetens namn även ha kompetenta sådana?

Jag hittade en del tvivelaktigheter i rapporten som sådan, t.ex. gällande huruvida den första TPB razzian var fel eller ej. Där författaren hävdar att det var rätt, eftersom JK sade att det inte varit ministerstyre. Dock failar han på att Beslag av datorutrustning krävde fängelsestraff i straffskalan på brottet, och att det vid det tillfället faktiskt inte var det. Det kom senare.. Så U på den rapporten även om den ger en intressant inblick i immaterialrättskramarnas verklighet och de ännu värre lagar som snart kommer på området.

Ett klipp till bara innan jag återgår till ämnet.
  "Internetoperatörerna är väl medvetna om att en stor del av kunderna befattar sig med olaglig fildelning. Implementeringen av datalagringsdirektivet är här en mycket aktuell fråga och det faktum att direktivet inte följs konformt i Sverige."
För att citera en vän från facebook: Men datalagringsdirektivet var ju till för att stoppa terrorismen, som inte finns, och den organiserade brottsligheten, som redan skyddar sig? Och FRA-lagen behövs för att värna våra trupper i Afghanistan...

Så, det jag ville komma till och exemplifiera med ovanstående rapport är att det satsas massor av polisresurser för att sätta dit fildelare (och utreda palmemordet), medan de flesta som rapporterat in ett riktigt brott nog fått det standardiserade brevet hem som säger utredningen är nedlagd i brist på spaningsuppslag.

Naturligtvis kan det krävas en del resurser att försöka stoppa något som 25% av befolkningen sysslar med, men i en demokrati borde man väl snarare anse att något som 25% av befolkningen gör inte kan vara olagligt.

Anledningen att jag skriver detta inlägg just nu är på grund av den här artikeln på IDG, som handlar om hur man via spionprogram följt en stulen dator i mer än två veckor, har bild, namn, adress och allt på den som har den, och polisen börjar överväga att snart åka och hämta den. De har ju resursbrist för sånt. De kanske skulle anmält killen för fildelning istället?

Sedan är ju frågan vad spionprogrammet gjorde på datorn till att börja med, övervakade firman sina anställda?

Men även om det finns specialåklagare som verkligen brinner för att sätta dit fildelare, så tror jag nog de flesta poliser mycket hellre utreder riktiga brott än att klampa in och skrämma 15-åriga grabbar.

Som det är nu är det bakvända världen, misshandel, anmälan läggs ner, fildelning anmälan utreds, därav rubriken.

Mvh


/J-O

Tags: , , , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

FRA-svikare nominerad

Som väntat kommer valberedningen att nominera Annie Lööf som ny partiledare för C.
Ny partiledare väljs på Centerstämman i Åre 22-25 september, men som det fungerar i de etablerade partierna är det ju bara en formsak.

Hon har ju redan tidigare visat stor kompromissvilja gällande integritetspolitiken, då hon visade att principer inte väger högre än politisk framtid. Här kommer belöningen.

Några större samarbetssvårigheter med Fredrik "Alla tjänar på om debatten lägger sig" Reinfeldt lär det alltså inte bli, så Centerns integritetsmanifest lär fortsätta samla damm i något hörn.

Nåja, vi får se om hon gör det enda rätta för sitt parti och bryter med Alliansen inför nästa val, medan man fortfarande har en chans att stanna kvar ovanför 4%-spärren. Trots allt kan man inte avundas henne jobbet att försöka vända de oppinionssiffror Maud har åstadkommit.

Mvh

/J-O

Tags: , , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

moralpanik

Alla bilder på barn är barnporr!
Alla som man inte direkt kan säga åldern på är barn.

Sån är väl lagen numera eller?

Facebook vars moraluppfattning liksom de svenska lagstiftarnas är direkt hämtade från det amerikanska bibelbältet anser att hud är äckligt. Egentligen skulle man kunna tycka det är konstigt med tanke på att man i biblebältet knappast är för heltäckande slöjor?

Här finns iaf en hemsk bild som resulterade i borttaget konto.
Se och förfasas över den obscena nakenheten.

Mvh

/J-O

Tags:

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Bättre vård kanske?

Eftersom var och varannan människa idag går omkring med en filmkamera i fickan, så blir det mer och mer vanligt att folk dokumenterar sina möten med vården.

Att det inte bara är Jan Josefsson som man behöver oroa sig för är tydligen ett stort bekymmer för vårdinrättningarna:
  Just nu brottas flera landsting med hur dessa patienter ska hanteras. Å ena sidan är det inte olagligt att spela in ett samtal som man själv deltar i, å andra sidan kan en inspelning uppfattas som kränkande av personalen.
Ja, nu är jag ju förståss bara lekman, men vad sägs om att försöka erbjuda en så bra vård som möjligt, så att dessa människor inte känner sig ha någon anledning att dokumentera vad läkaren har sagt?

Mvh

/J-O

Wee, en seger om än liten

Det finns hopp för det svenska rättsväsendet. 15-åringen friades av göteborgs tingsrätt.

Tyvärr kommer domen att överklagas, och högre instanser innebär mer politisk styrning. Men för ögonblicket får förnuftet råda, och en 15-åring slipper få sitt liv förstört för att han gjort vad 25% av övriga befolkningen också gör.

Mvh

/J-O

Tags: ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Ny teknik

En ny design för vindkraftverk lovar att tredubbla effektiviteten. Låter rätt lovande.

Mvh

/J-O


Norsk Polis vill återskapa DDR

I det goda syftet att "öka terrorberedskapen" bör vi vara mer vaksamma på våra grannar, se efter vad de köper, tänka efter vilka hemska saker dessa varor skulle kunna användas till, för att sedan polisanmäla.

Det kallas att "bry sig mera om varandra".

Håll gärna ett öga på grannens hus, så att ingen bryter sig in, men låt vad grannen gör i grannens hus vara grannens ensak. Vill du själv bli spionerad på?

Nej, det är politikerna och de beslut de tar som kan behöva lite extra granskning.

Mvh

/J-O

Tags: , , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Kunskapsdelning FTW

Viktigaste trivselfaktorn: kunskapsdelning
  Se till att medarbetarna delar med sig av sin kunskaper och erfarenheter. Då ökar nämligen chansen att de trivs. Åtminstone om man ska tro en ny undersökning kring trivsel på kontoret som Regus kontorshotell har gjort. Hela sex av tio svaranden placerade detta i topp.
Ja, så är det. En arbetsplats fungerar inte bra om folk sitter och undanhåller viktig kunskap från sina medarbetare. Så är det även med samhällsutvecklig i stort, ett samhälle där kunskap är fritt tillgänglig utvecklas bättre och snabbare.

Patent och inlåsningar ser till att utveckling går långsammare eller inte alls.

Företag som lägger patentmattor för att hindra att konkurrenter forskar inom liknande områden, oljebolag som köper upp patent på alternativa energikällor o.s.v. Inte för att de har något intresse i att själva forska eller vidareutveckla dessa, utan för att hindra någon annan att göra det.

Mvh

/J-O

Tags: ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Den som sa det, han va det.

Näthat: Det hat gammelmedia har för nätet.

De senaste dagarna har det varit en del turer och debatt kring den dåliga tonen i tidningarnas kommentarsfält.
så pass mycket debatt kring frågan har det varit att det till och med fick plats i TV bland alla dokusåpor.

Jag vet inte om Filip och Fredrik med vilje gjorde detta som någon slags poäng, men man hade alltså en panel som bestod av två debattörer och ett livs levande troll.

En företrädare för tidningarna som väljer att släcka ner eller moderera sina kommentarsfält, allas vår Anna Troberg som företräder åsikten att om man bemöter människor trevligt är de trevliga tillbaka, och så Robert Aschberg.

När Anna första gången får ordet hoppar Aschberg in och avbryter med en osammanhängande svada där han kallar anna och alla piratpartister tjuvar och allt skall vara gratis.

Som exempel med nyttan av moderering var det en bra "debatt", Anna fick aldrig tala till punkt och trollet pratade på om saker som inte debatterades. Men som något exempel på att tonen är bättre öga mot öga var det ett totalt fiasko.

Skall vi tala om debattens innehåll så var det väl inga nya spännande saker som sades, medias representant (inte trollet) tyckte att man skulle stänga av kommentarsfälten för att man inte skulle få ett snett intryck av svenska folkets åsikt, vilket jag tycker är en väldigt udda tanke.

Samtidigt som man ställer frågor som läsarna får svara på och visar antalet svar och procent i dessa, så är det alltså ett problem om en artikel får 4000 kommentarer som tidningen anser inte är representativa för Svenska folket utan bara representativa för sina egna läsare.

Jaha? Vad var problemet? (och vem läser 4000 kommentarer?)

Vi pratar trots allt om tidningar som tävlar i att göra löpsedlar med påhittade ord för att sälja lösnummer, har rubriker som inte har något med artiklarna att göra och i övrigt till stor del fyllda av färdigtuggad barnmat från TT, utan redaktionell bearbetning.

En sak är säker, det som bevisades igår kväll var verkligen att grundproblemet inte har med nätet att göra. Det är gammelmedia som sätter tonen, både på TV och i tidningarnas kommentarsfält. Den ton de sätter uppmanar verkligen inte till konstruktiv debatt, för trots allt vill de inte ha någon debatt, de är megafoner som vill tala om för folk vad de skall tycka.

Mvh

/J-O

Tags: , , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Newsflash: Skyldig eller ej. Du skall sättas dit

Jaha, socker och vinäger i samma glas. Polisen skall enligt en utredning få spara kopior av beslagtaget material även om brottsutredningen har lagts ner.

Så om brott inte kan styrkas, t.ex. om du skulle råka vara oskyldig, så kan man ändå behålla en kopia av din dators hårddisk. Ditt data, dagböcker, anteckningar, privata bilder, favoriter och övrigt smått och gott skall polisen kunna spara för att det kan vara "bra att ha". Vem vet, så småningom kanske vi lyckas hitta på något att sätta dit dig för.

Tack och lov var i alla fall inte alla överens om förträffligheten i detta:
  Men tre av utredningens juridiska experter vänder sig mot det resonemanget. Det framgår inte klart vad syftet är med att spara uppgifterna – mer än att de eventuellt kan vara bra att ha i framtiden. Den enskildes integritet måste i detta fall väga tyngre än de brottsutredande myndigheternas effektivitet, anser de. Utredarens slutsats är dock att effektiviteten väger tyngre än de principiella invändningarna.
Ja, principer väger lätt och den enskildes integritet lättare. Varför är det så svårt för folk att begripa att man inte kan stifta lagar för att det skall vara lätt och effektivt för polisen. Lagstiftningen måste göras för att vara rättssäker.

Om effektivitet är det enda som behövs skulle väl det enklaste vara att ta bort alla beviskrav och onödiga domstolsförhandlingar. Låt Polisen döma direkt, då behövs heller inga åklagare eller domare. Det skulle bli riktigt billigt, för att inte tala om tokeffektivt.

Ett ljus i mörkret är dock att utredningen tydligen kommer med förslag på en sak som verkligen saknas i dagsläget.
  Utredaren föreslår även en rad ändra ändringar i reglerna kring förundersökningar. Bland annat införs regler som ska klargöra hur objektivitetskravet – att även de faktorer som talar till den misstänkte fördel tas med – ska tillgodoses i en utredning.
Sedan att man ens skall behöva komma med förslaget att den som gör en undersökning skall vara objektiv och inte gömma och/eller förstöra bevis som visar att den misstänkte är oskyldig, det är en historia i sig


Mvh

/J-O

Tags: ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Bygg först, riv sedan

Ibland händer det att man måste uppgradera sina system.
Det kan vara servrar eller nätverksutrustning som börjar bli lite till åren, kanske inte längre supportas av tillverkaren o.s.v.

När detta händer är det väldigt sällan man slår av strömmen på det gamla och skickar dem till skroten, för att sedan börja bygga ett nytt system. Utan det vanligaste är att man först bygger det nya systemet, testar detta ordentligt och sedan kör paralelldrift ett tag innan man stänger av det gamla systemet. Ibland får det gamla systemet stå avstängt och ta utrymme bra länge innan man vågar sig på att till slut montera ner och skrota det.

Men det är så det fungerar i en driftsorganisation i ett företag, tyvärr inte i samhället. När beslut fattas av politiker så brukar man ha en förkärlek för att först riva och sedan utvärdera om något nytt behöver byggas. Alternativt bygger man i ena ändan medan man river i den andra.

Man satsar på nya fina järnvägsbyggen, men struntar i underhåll på tågen och den räls som redan ligger.

Det gamla kopparnätet för telefoni rivs, det är ju omodernt och kostar att underhålla. Mjo, men kopparnät är bättre än inget nät, och vilket är dyrast, att riva eller låta det hänga kvar?

Postkontoren, borta.

Sjukhusen, på väg bort.

Infrastruktur behövs för att hålla ett land vid liv. Gör man det omöjligt att bo ute i "glesbygden" genom att ta bort all infrastruktur och alla stödfunktioner så blir det avfolkat. Frågan är, om vi har en stor bit land, där vi inte har någon som bor, ingen polis, inga telefonlinjer och/eller kraftnät, kan vi då hävda att det är vårt?

Kanske norge är intresserade av att köpa loss en bit odlingsbart land, de har ju mest berg och sten på sin sida gränsen.

Det är en massa upprörda känslor för att någon anser att bensinskatten bör höjas ytterligare. Tja det finns väl saker som talar både för och emot. Artikelförfattarna har säkert rätt i att det säkert finns folk som bara är ute och "finåker". Men kommer man ut en bit från stadskärnan så klarar man sig inte utan bil.

Eftersom man drog in lantbrevbärarna så måste folk åka bra långt för att hämta ut sina paket. Frågan är vad som samhällsekonomiskt är bäst? Att en person/bil åker en runda och lämnar ut brev och paket, eller att några hundra människor tar sin egen bil och åker och hämtar dessa centralt?

Olja/Bensin kommer att bli en bristvara, för att förbereda samhället för detta tror jag att ett mer effektivt användande är viktigare än att höja skatterna. Att bara höja skatten och tro att detta leder till smartare användande är mer än tvivelaktigt.

Bygg fungerande kollektivtrafik, med vettigt pris, innan ni straffar bilåkarna.

Vi borde bygga infrastruktur utav bara h-sike medan vi kan, medan olja är relativt billigt.

Istället för att riva kopparnäten, bygg ut fibernät att täcka hela Sverige. Om fler kan jobba hemifrån minskar behovet av resor. Bygg vindkraftverk, utnyttja att vi har utrymme och att det blåser jämt och ständigt, samt mer för varje år. Bygg ut järnvägen ordentligt och se till att underhållet sköts.

Då står vi väl rustade för en framtid med brist på olja.

Mvh

/J-O

Tags: , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Börja tidigt

Skolverket föreslår att regeringen satsar 1,3-2 miljarder kronor på att svenska elever återigen ska bli bland de bästa i Europa på matematik.

Ja det är väl en utmärkt idé, fast jag tycker det är en lite blygsam målsättning. Sikta på stjärnorna så kanske du når trädtopparna. Jag tycker att skolverkets mål borde vara att eleverna blir bäst i världen.

Men hur skall denna satsning gå till?
Tänker man satsa på att lägga resurser på och släppa fram barn som presterar bra och låta dessa fördjupa sig med stöd av hjälplärare, eller tänker man fortsätta att låta skolan bromsa de elever som är duktiga så att alla hålls på samma låga nivå och lägga extra resurser på de som inte kan och inte vill?

Tänker man lägga pengar på bra skolmat och mellanmål, så att eleverna har den energi oh näring de behöver, eller kommer de att fortsätta att servera billigaste möjliga uppvärmda slask från storkök?

Tänker man öka mängden idrott så att eleverna blir av med överskottsenergi och får lättare att fokusera på lektionerna?

Tänker man ge pengar till fritidspedagoger så att det finns bra och stimulerande saker att göra på raster och efter skolan?

Risken är väl att "lösningen" för att få "bättre" skola blir:
 • Skolböcker sponsrade av företag
 • Större klasser och kameraövervakning i klassrummen
 • Obligatoriska urinprov och drogtester 2 ggr/termin
 • Någon ny betygsreform för att än en gång blanda bort korten och göra det svårt att jämföra resultat mellan årskurserna.
 • Sänka betygskraven för att barnen skall kunna gå ur skolan trots "förbättringarna"
Och om ytterligare 10 år kommer universiteten kräva en tvåårig förberedande linje för att de som gått ut gymnasiet skall kunna klara av grundläggande universitetsstudier.

Nej, börja tidigt och uppmuntra de som är duktiga. Låt de som kan räkna få någon nytta av det istället för att sitta och fjanta med "tiokompisar". Gör skolmiljön dräglig och inspirerande så löser sig det övriga.

Mvh

/J-O

Tags: ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Höger eller vänster

Läser Isak Gersons förklarande inlägg om den resa han gjort från att vara vad han kallar högerliberal till att bli vänsterliberal.

Som en av kommentarerna säger "Isak, du är ung och kommer att ompröva dina värderingar många gånger till, under livets resa."

Som i de flesta sammanhang är rörelse av godo. Om man fastnar och aldrig utvärderar vad man tror på så kommer man att sluta utvecklas och stagnera.

Winston Churchill sade "Den som inte har varit socialist innan 40 års ålder har inget hjärta - den som är socialist efter 40 år har ingen hjärna". Nu håller jag inte helhjärtat med om detta då jag anser mig ha ett hjärta, även om det enligt min åsikt har som funktion att pumpa runt blod, och inget att göra med känslor eller empati.

Jag har tidigare definierat min politiska åsikt något till höger om Djinghis Khan, när det gäller att lagstiftning skall efterlevas. Dock har detta ändrats rätt ordentligt de senaste 15 - 20 åren vartefter jag sett lagstiftning införas som inte har haft stöd hos medborgarna eller ens som syfte att göra det bättre för samhället.

En viss chock för mig själv var dock runt 2000 när jag skrev ett inlägg om hur man skulle kunna effektivisera forskningen i Sverige, få mer och bättre forskning för pengarna, samt mer pengar till forskning. När jag läste mitt eget förslag hörde jag Tyko Jonssons röst i bakhuvudet "Jag har närt en kommunist vid min barm".

Det var nära att jag aldrig publicerat det inlägget... Men jag kom fram till att även om det jag i praktiken föreslog (förstatligande av all forskning) var kommunistiskt, så skulle det de fakto vara den effektivaste lösningen. Detta innebar inte att jag trodde på planekonomi eller statliga jorbruk och liknande.

Kommunism/Socialism har jag alltid sett som en gullig men ogenomförbar idé. Vi människor är jägare och samlare. Visst har vi bedrivit jordbruk i några tusen år, men vi är fortfarande jägare och samlare.

Att jobba så hårt man kan och ta enbart det man behöver, för att skapa ett överflöd som räcker till alla går rakt emot den mänskliga naturen. Den mänskliga naturen är snarare att få mesta möjliga för minsta möjliga insats.

Ligger det en hög kanelbullar på bordet så är vår innersta instinkt är att ta med några hem till barnen, eller för att äta senare. Att lämna alla bullar kvar till ansiktslösa främlingar det är sånt man kanske gör i väldigt goda tider, men inte vid minsta misstanke om att det kan bli svårare tider.

Människor är flockdjur, vi vill vara med i grupper och vi är bra på att samarbeta. Men vi är själviska djur, samarbetet gör vi för att vi tjänar på det. Vi bygger gärna samhällen tillsammans, för samhället kan ge oss fördelar. Men när/om samhället börjar göra saker som jag som medborgare inte ser gynna mig, då kommer jag att sluta bidra till samhället, utan istället försöka göra allt för att samla fördelar/resurser till mig och min familj.

En politisk ism som inte tar hänsyn till detta är dömd att misslyckas, vare sig det är kommunism som tror på osjälviskt delande, eller libertarianismens tro att folk/företag skall uppföra sig snällt av egen vilja. (Egentligen samma idé).

Det Isak beskriver gällande sitt engagemang i Piratpartiet och mötena där känns igen, mina upplevelser stämmer rätt väl överens. Inte så att jag behövt ändra min åsikt i någon större utsträckning, men jag har definitivt fått ett nytt intressant umgänge. Jag som kommer från högerkanten sitter och fikar med folk som kommer från vänsterkanten, och inser att det är ordförrådet snarare än åsikterna som utgör den stora skiljelinjen.

Det viktigaste för att ett samhälle skall fungera är att alla medborgare ser att de har en nytta av att det fungerar. Att lagstiftningen är sådan att folk kan förstå lagarna och kan hålla med om att dessa är bra. Lagstiftning som begränsar medborgarnas rätt att göra saker utan att tillföra någon samhällsnytta kommer enbart att skapa konflikter och i längden leda till att antingen lagstiftningen rivs upp, eller att samhället rivs upp.

Jag är piratpartist för att övriga partier inte verkar ta rättssäkerhet på allvar, utan koncentrerar sig på diffusa monetära mål, medan grundläggande samhällsbyggande värderingar bortses ifrån och medborgerliga rättigheter monteras mer. Jag brukade rösta på moderaterna, men det går inte att rösta på ett parti som ger företag polisiära rättigheter och anser att medborgarna skall övervakas och behandlas som brottslingar.

Höger eller vänster är egentligen ganska ointressant, vägen framåt är vad som räknas.

Mvh

/J-O

Tags: , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Statens fiende

Ikväll (27/8 2011) kl 20:00 - 21:00 på kunskapskanalen går programmet: Kampen om Internet: Statens fiende. Del 2 av 4 i en programserie. Ser ut att kunna vara riktigt sevärt.

Programmet är från 2010 och jag skulle bli väldigt förvånad om det inte kommer att vara ett solklart fall av "Bjälken i ditt eget öga". Så jag ser fram emot att få höra hur förskräckliga kina och ryssland är, utan att den politik som sker i sverige nämns med ett ord.

Skall dock spela in det för framtida referens ;)

Mvh

/J-O

Tags: , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Sexköpslagen revisited

Jag tycker mig inte sett någon skriva om detta på ett tag, och då Google verkar prioritera nya inlägg före relevanta sökord tänkte jag skriva några ord själv och länka till några andra.

Den text jag läst som nog bäst beskriver beteendet kring införandet och utvärderingen av sexköpslagen är inte på någon blogg, inte heller i någon psykologibok eller något genusvetenskapligt. Det är faktiskt i en av mina böcker omkring projektledning.

Eller, boken är väl bara indirekt om projektledning, den är om hur man ser till att projekt blir effektiva, även som deltagare.

I ett stycke som handlar om hur man kontinuerligt bör kontrollera om man är på väg åt det håll man önskar och om ens åtgärder får önskad effekt står detta:
  Review is often postponed until nobody cares

  Getting real things done is usually seen as far more important than pausing and talking about it. The result is that often no review is made while there is still time to make mid-course corrections. Further, review after a particular project is completed is often put off until it has to be written up for a project report or, worse, for the annual report. By that time the project is gone like water over a dam and holds little interest. Review at this stage is rarely a joint effort. Someone is assigned to write up the report. The purpose of the report is rarely to learn from experience and develop guidelines for the future. A more likely purpose is to make performance look good. Such review is rarely an educational experience for the group.
Tyvärr försvinner nu inte lagstiftning fullt lika enkelt som vatten genom en damm, men i övrigt stämmer det nog rätt bra. Någon är utsedd att skriva en rapport som skall komma fram till vad lyckat det hela var, och riksdagsmännen lär knappast ha lärt sig något av det hela.

Jag tror att en av de bästa beskrivningarna av precis hur dum lagstiftningen ifråga är, kommer från Magnus Betnér. Ytterligare en variant på "Det är roligt för att det är sant"Det skall bli intressant att se om utvecklingen av Piratpartiets principer kommer att leda till att vi tar ställning i den här frågan också. Jag är väl egentligen vare sig för eller emot sexköpslagen som sådan, men det är två saker jag vill åstadkomma med den:

1. Det bör göras en ärlig utvärdering av den, utan förutfattade meningar.
2. Om det skall vara förbjudet att köpa, då skall det också vara förbjudet att sälja.


Mvh

/J-O

Tags: ,

För övrigt anser jag att Beatrice ask bör landsförvisas

Skulle övervakning hjälpa??

Det dog tydligen lite drygt 40 personer i indien idag då en traktordragen vagn välte ner i ett dike. Det där med vagnar låter ju lite farligt, både i indien och i kina har det dött högvis med personer i t.ex. tågolyckor i sommar.

Kanske man kan komma på någon smart övervakning för att öka tryggheten på tåg? Kanske nakenscanna passagerarna innan de går ombord? Övervakningskameror på lyktstolpar?

Det är ju vad man utsätter flygresenärer för, för att "minska risken" för attentat ombord på flygplan.  För skojs skull, googla runt lite och se när ett plan senast sprängdes av en passagerare. Jag har nog lite dålig google-karma, fick inga träffar alls förutom hysterirubriker kring folk som misstänks ha planerat saker. Nu känner jag ju iofs till t.ex. lockerbie, men hur många gånger har liknande hänt de senaste åren?

Jämför sedan med hur många flygningar det görs per år. Rätt många tågolyckor sker per år. och faktiskt en del terroristangrepp också, i alla fall fler än på flyget. Sprängningarna i spanien och london, nervgasen i tokyo.

Terrornojjan orsakar hela tiden större och större ingrepp i den personliga integriteten, utan att på något vis öka säkerheten. Det finns så många andra saker att satsa påp om man skulle vilja göra livet säkrare för medborgarna. Kanske skulle ta och börja göra något åt bilismen istället... ca 1,7 miljoner personskador och 43 000 dödsfall om året i europa.

Problemet är väl att man inte lyckats skrämma upp folk för trafiken, så det ger inga billiga politiska poänger att skärpa kraven där.

Mvh

/J-O

I brist på anslag

Biblioteksdöden brer ut sig, då politiker numera är helt ointresserade av folkbildning och allmänhetens tillgång till kunskap. De enda rubriker man numera ser i samband med bibliotek är sparkrav och läggs ner.

Antagligen ligger det väl även någon typ av upphovsrätttslobbyism bakom också. Det är ju hemskt att folk skall kunna låna saker, det är ju en missad försäljning o.s.v Trots allt så måste ju några företags inkomster gå före samhällets väl och medborgarnas äganderätt. Snart lär det väl bli olagligt att låna ut sin gräsklippare till grannen, då man äter upp stiga:s vinstmarginaler genom att göra så.

Lite spännande är det hur som helst att Kungliga Biblioteket ger sig på att söka sponsring, för att få råd med att rädda det svenska kulturarvet som politiker i åratal ansett inte vara värt att lägga pengar på. Heja KB, hoppas ni får stort gensvar. Förhoppningsvis finns det gott om människor som fortfarande gillar böcker och bibliotek nog mycket för att skänka en slant.

Mvh

/J-O

Det går åt helvete

En liten kommentar gällande den ekonomiska krisen som förvärras för varje dag som gårMvh

/J-O

Pffft, har ni hört den förut ???

Nu släpper polisen i england videor som påstås föreställa plundrare som skjuter mot polis under oroligheterna i england. Det är väl i och för sig inte direkt omöjligt att det är sant, men tvivel infinner sig ganska lätt.

Nu är ju inte polisen i england just de trovärdigaste i frågan. Upploppen började efter att man skjutit en man och ljugit om att han skjutit först. Bevis och film visade sedan att han faktiskt aldrig skjutit över huvudtaget, samt att han sköts till döds efter att han gett upp. Man ertappades med dessa lögner och fick till sist erkänna att man nog "eventuellt initialt gett fel bild av händelsen".

Det är dock inte riktigt första gången engelska polisen fastnat med handen i syltburken så att säga. 2009 slog man ihjäl en förbipasserande man som råkade passera en demonstration på väg hem. Då påstod man att att man försökt hjälpa mannen men drivits bort med flaskor och stenar, vidoklipp visade senare vad som verkligen hände och poliserna är nu "avstängda" i väntan på en rättegång som väntas ske i höst.

filmerna är rätt intetsägande och dåligt med detaljer. Men nog tycker jag att personerna som nu skjuter verkar sakna uppsåt att verkligen skada någon? Hade jag en pistol och ville skada någon skulle jag antagligen sikta mer på personen ifråga och dessutom skjuta några skott till. Killen man ser från helikoptervyn verkar ju mest gå omkring och fundera och visa upp sig, sikta "generellt åt rätt håll så det syns".

Utan alltförmycket foliehatt skulle man kunna tänka sig att det är utklädda poliser som visar upp sig på övervakningskamerorna för att ge lite legitimitet åt de brutala ingripanden som skett och Camerons "hårdare tag".

Tyvärr är det ju inte en ovanlig företeelse och inte bara i stater som Egypten och Libyen. Det gjordes i grekland i somras. Det har gjorts under G8 möten. Till och med i fina gamla Sverige har polisen som nationell taktik att stoppa in civilklädda poliser i demonstrationer. Det finns en uppsjö av fler kända tillfällen men exemplen ovan är då länkar till gammelmedia för att minska alla beskyllningar om hur paranoid jag måste vara för att kunna misstänka en sådan sak...

Det skall bli intressant att se om dessa personer någonsin blir funna så att vi får reda på om det var plundrare som sköt mot polisen, eller poliser som poserade framför kamerorna.

Mvh

/J-O

Tags: , , ,


Läkemedelsbrist? Låt någon annan tillverka

Nu gråter man över läkemedelsbrist i USA... Men stackare, hur gick det till?(Rått skratt)

Kan det ha att göra med att läkemedelsföretagen tillverkar lagom mängd för att hålla priset uppe och att man via läkemedelspatent hindrar andra länder tillverka generika?

Surt sade räven.

Jag har väldigt svårt att förstå hur man kan klaga på en situation man gjort allt för att åstadkomma. Om USA inte lagt ner så mycket pengar och tid på att hota andra länder med sanktioner för att de tillverkar läkemedel kunde de köpt billigt där. Nu får de väl köpa från sina lokala bolag som de själva sett till att de har monopol på tillverkningen.

Så rätt åt er, om fattiga länder skall ha medicinbrist på grund av konstlade monopol, då är det inte mer än rätt att USA också har det. Fri marknad? Bara så länge ens egna företag har monopol på den.

Läkemedelspatent gör enbart skada.

Mvh

/J-O

Tags: , , ,


Demokratiförfall, gör om gör rätt !!!

I och för sig har vi en minoritetsregering som då i tanken skall försöka lotsa igenom sin politik via diverse överenskommelser, men man blir i alla fall mörkrädd av att läsa artiklar som denna.

Inte av det faktum att Reinfeldt uppför sig som att han hade en majoritet.
Inte heller direkt av det faktum att oppositionen överväger att lagstifta "själva", trots allt är det ju riksdagens jobb att lagstifta.

Nej det som förfärar är spåren av hur regeringen behandlat riksdagen som röstboskap till den milda grad att de själva upplever sig som sådan.
  Även Gustav Fridolin, Miljöpartiets språkrör, varnar för tuffare tag om regeringen inte levererar.

  – Då har riksdagen flera maktmedel till sitt förfogande. Men en klok regering för samtal med riksdagen, säger han.
FEL !!!!
Eller ja, på sätt och vis rätt...

En regering gör nog klokast i att "föra samtal" med riksdagen. Men uttalandet borde vara "En riksdag som inte är överens med Regeringen avsätter denna". Tyvärr verkar de senaste årens tvångsmässiga röstandet enligt partipiskor och mot egen övertygelse gjort att riksdagsledamöterna glömt bort det faktum att det är de som tillsätter statsministern, och de kan när de vill fälla en regering de inte tycker sköter jobbet.

Så om regeringen sin vana trogen skiter i lagar och demokratiska beslut från riksdagen, så skall man inte hota med att småjävlas och försöka jobba runt dem. Byt ut hela högen på ett bräde !

För att göra det ännu mer lustigt kan man låta All-Insane göra ett nytt försök att bilda regering, men inte med Reinfeldt som statsminister.  Det vore väl en spännande näsknäpp?


Mvh

/J-O

Tags: , , , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Mental note

Nu blev jag sådär äckligt nöjd med mig själv som man enligt jantelagen inte får vara.

Men jag skrev just en avslutande kommentar på en annan blogg, som jag tyckte var så bra att jag vill komma ihåg den även senare...  Så mental note to self: Gällande Piratpartiet och hur man kan kan ha ett parti vars enda fråga är upphovsrätt.
  Det är sant att Piratpartiets största framgång (I EU-valet) berodde på att TPB-domen råkade infalla vid helt rätt tidpunkt. Men den berodde inte på att upphovsrättsfrågan var piratpartiets enda fråga, utan på att piratpartiet var det enda parti som hade upphovsrätten som fråga.
Så, nu är det väl bara att vänta på att bli sågad längs med fotknölarna.

Mvh

/J-O

Tags: , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Minority report redan idag.

Framtiden är redan här och den är otrevlig.
Tekniken att låta reklamskltar använda automatisk igenkänning av biometriska data och tilltala dig med namn när den ger dig riktad reklam är inte Sci-Fi från minority report, det kan med lätthet göras redan idag.

Facebook och automatiska förslag på folk att tag:a i foton är väl ett enkelt bevis på att tekniken numera är snabb enkel och billig.

Så jag vill bara som hastigast påminna folk om att det "än så länge" finns möjlighet att lura denna typ av program. Det dröjer nog fortfarande ett par år innan kamerorna har sådan hastighet och upplösning att de kan zooma in på näthinnan på en förbipasserande person. Enligt ett flertal artiklar i Detektor - "säkerhetsbranschens facktidning", så räknar de flesta med att terapixelkameror/HDTV med automatisk ansiktsigenkänning och videoanalys redan i kameran är branschstandard för övervakningskameror inom några år.

Snart är även Sverige i londonläge, med kameror i varenda hörn. Njut fram tills dess, och tag:a lite folk fel på facebook ibland... bara för att jävlas med storebror.

Mvh

/J-O

Tags: ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Arbetsveckan till ända

Jag har vid ett par tidigare tillfällen haft gästbloggare här, men den här gången gör jag något helt nytt och upplåter min blogg till en gästsångerska.

Det är frågan om ett bidrag till Anna Trobergs lilla kulturtävling med Dolly Parton-tema.

Så jag lämnar över till gästsångerskan med en lite laidback version av nine to five, framförd på ukulele.

Man får väl lyssna på den och fundera över veckan som varit.

Mvh

/J-O

Cirkelargument?

Tydligen (enligt SvD) är nätskeptikerna på frammarsch.

Inlägget handlar om att man förr minsann fick hemska mothugg om man sade något illa om internet, men inte så mycket nu. Sedan en massa exempel på internetfientliga publikationer och några "hemska" upptäckter om hur internet kan användas både för gott och ont. T.ex.
  Sedan kom den arabiska våren, som visade att sociala medier kan användas som en del i folkets kamp mot diktaturer – men också av regimerna för att spåra och övervaka människor
Kanske, men jag är inte övertygad. Beroende på vilket sätt man gör "påhoppet" på internet får man olika mycket mothugg. Att folk publicerar en del böcker som de som hänvisas till ger antagligen mindre mothugg än om man går ut på twitter med sin sågning av internet och internauterna. Sedan, är trots vad SvD skriver folk på internet rätt ofta öppna för att diskutera med andra och lyssna även på motståndarsidans argument. Visst, det finns troll, men även om de låter och syns mycket är de egentligen få.

Fast visst kan det vara så att när de negativa påhoppen på internet kommer från SvD är det sannolika att eventuell brist på mothugg är att läsarna helt enkelt gett upp allt hopp och redan klassificerat tidningen som rabiat internetfientlig, inte ens värd att ta diskussionen med. De känner helt enkelt inte för att mata trollen.
  SvD har i sommar haft en artikelserie om brottsligheten på nätet, med ingången att polisen saknar resurser och kunskap för att övervaka vad folk gör på Facebook. Onekligen är det en helt annan tongång än när FRA-debatten rasade för några år sedan, då budskapet tvärtom var att staten skulle bry sig mindre om vad vi gör på nätet.
Ehh ja... men att SvD går ut med en serie hatiska sågningar och skrämselpropaganda mot facebook har väl inget att göra med allmänhetens inställning till huruvida FRA-lagen var bra eller dålig?

Cirkelargument: SvD sågar internet gång efter gång, därför kan man på SvD skriva en artikel som hävdar att internet inte längre är populärt och därmed inte värt att skydda mot klåfingriga politiker.

Varför inte granska FRA-lagen, de löften som gavs i samband med omröstningarna och vad som hände med dessa? Kanske kolla in datainspektionens utredning om saken, hur effektivt den så kallade domstolen arbetar och vilken insyn som finns? Typ riktig journalistik, och sedan kanske publicera resultatet, kanske som en återkommande serie även i papperstidningen: Brottsplats ekerö

Före milennieskiftet var alla tidningar löjligt okritiska till allt vad internet hette. Alla vi som höll på inom IT suckade rätt mycket åt all hype som var kring allt som råkade nämna internet. Efter att IT-bubblan sprack blev plötsligt alla tidningar hatiska mot internet. Det blev inne i att framställa nätet som något hemskt.

Att sedan först sossarna och sedan alliansen bestämde sig för att internet var något som behövde övervakas lär ju inte gjort partiägd media mer positiv i sin "granskning" av nätet. Utan det är TV3-modellen som gäller, artiklar om internet skall vara som programmet efterlyst. Skräm folket så de stannar inomhus.

Mvh

/J-O

Tags: , , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Årets jobbannons?

Den här länken leder till vad som nog måste vara årets bästa platsannons. Jag tror att den kan utses fastän det är fyra månader kvar av året.

Valda delar ur annonsen:
  Du förväntas:
  * Kunna fäkta bort obstinata programmerare som lägger sig i ditt jobb
  * Inte vara rädd för nya utmaningar

  Vi erbjuder:
  * Obegränsat med oväntade arbetsuppgifter!
  * Obegränsat med orealistiska deadlines!
  * Kreativ frihet och stort ansvar
  * Fantastiska 1700-talslokaler vid Skeppsbron i Gamla Stan
  * Flexibla arbetstider
  * Champagne och tv-spel vid alla milstolpar
Helt uppenbart, någon som gillar 1700-tal och kan fäktas? Van vid att saker anordnas med otroligt kort framförhållning? Gillar TV-spel?

Dessutom ett plus om man är "en social medianörd som gillar att synas överallt".

De söker ju uppenbarligen efter en piratpartist!!!

Mvh

/J-O

Tags: , ,


Kriminella även i kina

Det visar sig att även föregångslandet Kina har problem med kriminella element som härjar, precis som Storbrittannien och Syrien har.

Detta skulle dock innebära att den lösning som Cameron försöker få till riskerar att misslyckas. Som ett varnande exempel har man tidigare kunnat se Egypten, där man försökte precis samma sak men tyvärr misslyckades totalt.

Iran lyckades delvis stoppa oroligheter från att sprida sig via sociala medier även om bråkmakarna hade hjälp utifrån. För tillfället så är det dock lugnt och omvärlden ifrågasätter inte längre president Mahmud Ahmadi-Nejad's rätt att styra landet.

Men trots att Iran nu lyckades stoppa protesterna genom att hindra pöbeln från att kommunicera lovar det illa om inte ens Kina kan stoppa kravaller på detta vis. Trots allt har vi länge sett upp till kina som ett föregångsland när det gäller politisk kontroll av såväl befolkningen som den information som kommer dessa tillgodo. När det gäller internetfiltrering och stoppande av olagliga politiska åsikter har man alltid kunnat se på Kina som ett gott exempel. Men vem vet vad som händer nu?

Vi får hålla tummarna att Polisen i storbrittanien nu när det fått fria tyglar och inte längre är bundna av några mänskliga rättigheter lyckas krossa slöddret som dristar sig till att ifrågasätta regimens goda vilja och polisens metoder. Det är uppenbart att det behövs en starkare samhällsstruktur att inordna medborgarna i.

Tur att vi åtminstone fått datalagringsdirektivet på plats i större delen av europa. Även om Sverige misslyckats där, så har vi i alla fall FRA-lagen som verkar lovande. Cecilia Malmströms internetfilter för EU ser också lovande ut... Men det är det där mörka molnet med Kina. Om inte ens de klarar av att hålla pöbeln på golvet, kan vi verkligen klara det i europa?

Mvh

/J-O

Tags: , , ,


"Trygghetskameror" till trots

Det har tagit emot att blogga om de senaste dagarnas händelser i england, men då jag väntade på att få in en kommentar på en annan blogg och trodde att jag blivit bortmodererad så började jag skissa på ett inlägg att länka istället. Nu visade det sig att inlägget släpptes igenom, men när man ändå är uppe i varv ;)

Inlägget jag ursprungligen kommenterade på är här, och min kommentar var:
  En orsak man gärna verkar bortse från är inte bara klyftor i inkomst och levnadsstandard, utan när befolkningen upplever klyftor i rättsstaten.

  När lagstiftning blir till för att lobbygrupper betalar politiker, inte för att lagen på något sätt skulle förbättra samhället. Då blir det lagstiftning som folk inte håller med om.

  När lagstiftning kommer ”uppifrån”, EU och andra institutioner, samtidigt som man ser korruption på EU-nivå, då blir folk skeptiska till syftet med lagstiftningen.

  När det skapas luddiga morallagar, så att folk inte kan avgöra om de följer eller bryter mot lagen, då känner sig folk inte bekväma med lagstiftningen.

  Om man kallar någon tjuv nog många gånger så brukar de till slut börja stjäla, skall man liks få skit för det kan man åtminstone få fördelarna också. UK har den mest långtgående övervakningen av sin befolkning europa, och om man hela tiden behanldar medborgarna som misstänkta förbrytare och fiender till staten, då skall man inte bli förvånad när de börjar uppföra sig så.

  När man ser hur politiker och poliser som bryter mot lagarna går fria, då får man uppfattningen att lagarna inte gäller dessa. Det är då folk börjar anse att då gäller lagarna tamme-fan inte mig heller. Det är då vi får kravaller som de senaste dagarna.

  Det har varit väldigt mycket polisövervåld i UK på sistone, och de skyldiga har gång på gång gått fria.

  Den tändande gnistan den här gången var en polis som skjöt någon, påstående om att det varit en eldstrid visade sig sedan vara falska. Med 100% sannolikhet kommer den polis som skjöt inte att få något straff, och då kommer oroligheterna att blossa upp igen.
Det finns ju en del andra som kommit med åsikten att godtyckliga polisingripanden och terrorlagstiftning är det som främst provocerat fram kravallerna. (Notera: jag kallar det medvetet terrorlagstiftning och inte terroristlagstiftning då syftet mer verkar vara att terrorisera befolkningen än att stoppa några terrorister)

Fast även om det finns färska och briljanta inlägg om det hela skulle jag nog vilja lyfta fram ett av de inlägg som på sätt och vis förutsåg detta eller liknande resultat redan förra året.

Jag har själv svårt att se att man på något sätt kan förbättra sin situation genom att bränna ner och förstöra för andra, men om det nu är enda sättet man känner att man får någon uppmärksamhet så är det väl det som händer.

Om folk upplever att lagar och polisingripanden är godtyckliga då riskerar samma sak att hända här. Folk måste få se att även polismän kan fällas i domstol när de missköter sig. De måste få se att även politker kan ställas till svars. Tyvärr så verkar det inte troligt att de får se detta. Osmo Vallo var inte en engångsföreteelse utan dödsfall vid omhändertaganden är inte alls ovanliga, och att KU verkligen skulle komma fram till att en sittande minister gjort något fel lär väl aldrig hända.

En sak har väl i alla fall bevisats av detta. Det där med att kameror på bussar och allmän plats på något vis skulle stoppa brott har jag ju vid ett flertal tillfällen sågat i bitar. Folk som är psykiskt sjuka, arga, fulla eller påtända märker inte kamerorna, och skulle inte bry sig ens om de gjorde det. Det enda kamerorna gör är att ge en falsk trygghet och möjligen underlätta att sätta fast den skyldige efteråt.

Det fick vi väl ytterligare ett bevis för nu. I världens mest övervakade stad är det kravaller, upplopp och plundring i tre dygn. Vad gjorde väl kamerorna för att stoppa detta?

Mvh

/J-O

Tags: , , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Ny publik?

Facebook notifierade mig imorse om att en av mina onlinevänner fyller år, så grattis Björn hoppas du får en fin dag, kanske ute på sjön.

Hur som helst, när jag klickade in för att skriva ett snabbt grattis slumpade det sig så att jag såg en äldre postad länk, till en bambusersändning av den första pub liberal. Eftersom jag ändå satt och drack mitt morgonkaffe tyckte jag att jag ju lika gärna kunde vila ögonen på denna ett tag.

Någon minut in i sändningen, när Camilla Lindberg som första person får ordet och berättar om hur det största problemet i riksdagen är att riksdagsmännen har fel eller dålig information, då vaknade jag på riktigt. Jag vet inte om det var på grund av det hon sade eller bara kaffet, men det kändes i alla fall som en väldigt viktig detalj.
  Det svåraste av allt, som är problematiken för många riksdagsmän, det är att man inte har rätt information.

  Om det kommer någon och säger "Det här är ett jätte bra förslag".
  "Njae, jag är tveksam" säger man "Jag tror inte på det här". Då får du tio tjänstemän från departementet som bara trycker på dig en massa partisk fakta. Hur skall du veta att det inte stämmer?
   
  Men det känns i ryggmärgen någonstans att det här är inte bra. Vem skall du vända dig till? Du har inte all kunskap om alla, alla, områden.
Det har ju tidigare, i bland annat FRA-omröstningen framgått att majoriteten av riksdagsmännen inte ens visste vad de röstade om.

Även andra gånger har jag sett att väldigt mycket av makten nog egentligen ligger hos tjänstemännen på departementen och i regeringskansliet, de som förbereder alla frågor. Om inte annat så är den engelska TV-serien "javisst herr minister" både sevärd och tänkvärd...

Idag bedriver vi opinion genom insändare, genom tidningsartiklar och genom sociala medier. Man anordnar event där nätaktivister kan träffas på riktigt. som Parley, piratfikan och pub liberal. Tyvärr är det väl så att de flesta som deltar på dessa event är "redan frälsta".

Förutom insändarskrivande, så är det nog så att de flesta av dem vi idag når genom politisk aktivism på nätet är andra politiska aktivister, antingen från våra egna partier, eller från andra. De som inte är intresserade av politik besöker helt enkelt inte politiska bloggar.

Sittande riksdagsmän har vi i stort sett ingen möjlighet att påverka. Partipiskan viner för hårt och lobbyisterna som beställer partiernas politik har aldeles för mycket pengar bakom sig. Som folkrörelse kommer vi aldrig att kunna slänga upp sedelbuntar på samma sätt.

Så, om vi inte kan påverka politikerna och inte når ut till folket i någon större omfattning. Särskillt som folket är något som politikerna ignorerar 46 månader av 48. Vad kan vi då göra?

Det bästa kanske är att satsa på att påverka de som förbereder ärenden för politikerna?

Politiskt aktiva kan orka resa hit och dit, men det kan vi inte räkna med att någon som bara är lite lätt nyfiken gör. De som jobbar på ett departement i stockholm lär även bo i stockholm, så vi får försöka anordna något där.

Vad sägs om att vi anordnar nästa parley/event i stockholm, och gör en medveten satsning på att bjuda in de som jobbar på departementen? Vi behöver en större publik, varför inte försöka få lite ny publik med inflytande?

I UK är det ju numera olagligt att försöka få reda på vilka som jobbar på myndigheter och deras adresser. Det antas vara förberedelse till terrorism. Men jag tror nog att det i Sverige fortfarande är en offentlig uppgift som man kan fråga efter utan att bli slängd i finkan.

Tänk om vi kunde påverka de som förbereder underlagen för riksdagsmännens beslut, så att den "partiska fakta" de trycker i ansiktet på riksdagsmännen visar vår sida av saken istället.

Mvh

/J-O

Tags: , , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

extremist? Ja, visst!!

Det är ju det där med ordens betydelse.

Företagen som säljer övervakningskameror bedriver en kampanj för att trumma in ordet trygghetskameror istället. Övervakningskameror låter så 1984 och har en negativ klang, trygghetskameror däremot låter ju lite lagomt gosigt.

Nu är det hetsjakt på extremister i tidningarna, folk med "extrema åsikter" skall övervakas. Helst skall man proaktivt hitta dem som har extrema åsikter och försöka få dem att förstå att de har fel. Och har man åsikter som skiljer sig från den nuvarande majoriteten i riksdagen så skall man i alla fall inte få ha vapenlicens.

Jag skulle vilja hävda att extremism är nyttigt.
Extrema åsikter behövs för att rucka på de inarbetade och allmänt vedertagna åsikterna. På Copernicus tid var det extremt att anse att jorden kretsade runt solen.

Extremism är för det mesta ifrågasättande. Ifrågasättande av auktoriteter, politiska system, tro, världsuppfattning/"sanningar", historieskrivning, lagstiftning eller annat.

Saker som är i grunden riktiga tål att ifrågasättas och skärskådas.
Om ett lagförslag inte tål att granskas så är det inte den "extremist" som påpekar detta som är problemet, utan de som kommit med lagförslaget.

Gällande idéer bör ifrågasättas med jämna mellanrum, för att se om de kan revideras/förbättras. Det finns en anledning till att alla processer kring kvalitet och säkerhet kräver återkommande revisioner och recertifieringar. Det är inte enbart det att diverse konsultfirmor skall ha något att leva på, utan det gäller att se till att kolla att det som var rätt förra året fortfarande är rätt enligt "best practise" och i en föränderlig omvärld. Det gäller att se till att de tekniska lösningar man byggt/driftsatt under året faktiskt följer de regelverk man satt upp.

Ungefär som att man bör kolla att en ny lag inte går emot en befintlig lag, t.ex. grundlagen.

Extremisten kan ha fel, förhoppningsvis så har han det, men ifrågasättandet eller den extrema idén är ändå av godo då den ger samhället en chans att omvärdera den nu gällande dogmen, även om resultatet blir att det man redan hade var rätt.

Men utan extremism får vi stagnation och ingen tjänar på att debatten lägger sig.

De flesta av oss har antagligen åsikter om ett eller annat som skiljer sig från den generlett accepterade normen, och därmed är extrema i samhällets ögon. Men vi måste stå upp för det öppna, fria och kritiska samtalet. För vår och andras rätt att ha en avvikande åsikt, utan att för den delen registreras och förföljas.

Jag har rätt starka uppfattningar och idéer om forskning och tillgång till information.

Jag har även ett synsätt som många med en fnysning skulle kalla elitistiskt. Jag håller med dem, jag är elitistisk, men ser inte detta som ett skällsord då jag ju anser att jag har rätt.
  En utbildningsminister bör ha erfarenhet av utbildningssystemet och inte slutat skolan efter 9:an.
  En justitieminister bör ha en utbildning eller åtminstone bakgrund inom juridiken.
  En IT-minister bör väl ha en bakgrund inom IT?
Jag ser inte detta som särskillt annorlunda mot att om jag kommer till ett sjukhus för en operation, så vill jag att det är en legitimerad kirurg med 7+ års läkarutbildning samt erfarenhet av den typen av operationer som tar hand om mig, inte en arbetslös svetsare som arbetsförmedlingen fått över och skickat dit i brist på varvsindustri.
  Jag tycker även att man skall ha erfarenhet från samhälle och arbetsliv innan man kan bli riksdagsledamot. Minst 5 års erfarenhet från riktiga jobb, (inte åtgärder för att gömma arbetslöshet), innan man kan få kandidera på en riksdagslista. Just denna extrema åsikt lär t.ex. knappast gå hem i mitt parti som hade högst andel unga på listorna. Men det är min åsikt och jag tycker man skall ha erfarenhet av samhället innan man tar beslut som skall forma om det. Proffspolitiker som lever i sin egen lilla värld och gått direkt från skolan till riksdagen, eventuellt via ett halvårs praktikplats på bank, göre sig icke besvär.

  Jag anser även att religion är skadligt för samhället. En gång i tiden fyllde religionen en funktion, genom att etablera gemensamma levnadsregler i ett samhälle och genom att hjälpa till med att lära folk läsa. Numera tillför däremot religionen inget av värde, däremot skapar den en massa bråk.

  Religionsundervisning skulle kunna förflyttas till historialektionerna och eventuellt i en välbehövlig kurs i analys och kritiskt tänkande.
Jag vet att massor av människor tycker jag har fel, kanske även att jag är förtappad. Det är likväl min rätt att anse dessa saker, precis som de har rätt att vara av motsatt åsikt. Men det betyder inte att jag skall bli av med vapenlicens och föhindras att jaga älg bara för att KD råkar finnas med i regeringsställning och min åsikt om religion är lite för extrem för dem.

Åsikter är inte farliga, personer är farliga och folk med åsikter enligt normen kan vara minst lika farliga som de med extrema åsikter. Faktum är att då de med åsikter enligt normen då troligen är fler, så är det större chans att dessa skapar någon form av grupp som orsakar skada.

Jag tror jag skall ta och spela ut "muslim kortet" nu som exempel. I ett land som styrs av sharia-lagar kan folk med extrema åsikter så som att man bör få klä sig hur man vill och kanske ta sig en nubbe till maten råka rätt illa ut om man råkar träffa på den polisstyrka som skall se till att lagen efterlevs.

Paradexemplet var ju när 15 skolflickr brann inne efter att saudiarabisksk polis hindrade dem att ta sig ut ur en brinnande byggnad. Då normen där var att kvinnor inte fick gå utomhus utan sällskap av manlig släkting.

Eftersom jag är av den, enligt dem, extrema åsikten att man kunnat släppa ut dessa flickor gör jag nog bäst i att inte åka dit. Men det gör jag ju hursomhelst ändå inte, då jag även är av den extrema åsikten att jag skall kunna få flyga utomlands utan att behöva gå igenom vanisinniga säkerhetskontroller och "nakenskanners" och inte heller tycker att vart och när jag reser skall registreras och lämnas till USA, för det har de inte med att göra.

Vad som anses extremt är helt enkelt väldigt olika beroende på vad som råkar vara norm just där och just då. Politiska beslut skall vara långsiktiga och genomtänkta, inte hastigt skapade för att spela på populism och vad som råkar vara i nyheterna just nu.

Vi såg ju direkt att sossarna ändrade sig gällande FRA-shopen efter att en tok sprängde sig i stockholm. Trots att denne till och med mailat i förväg om vad som skulle hända. Vad är nyttan med att läsa andra människors mailtrafik och leta terrorister när man inte ens läser den mail som skickas direkt till en själv? Ingen alls, det var bara en hastig populistisk impuls för att kortsigtigt få lite bättre opinionssiffror.

Tyvärr ser vi samma sak nu, svenska politiker som griper till ryggmärgsreflexen "ökad övervakning" för att erbjuda människor en skenbar upplevelse av säkerhet, i rent populistiskt syfte.

Men medan effekterna på opinionssiffrorna går över på någon vecka får vi leva med effekterna av de politiska besluten i årtionden.

Övervakning, avlyssning och liknande kommer aldrig att kunna stoppa "the lone gunman". Den som får en fix idé och inte berättar den för någon, hur skall den avslöjas? Det enda man skulle kunna hitta vore om det fanns en större välorganiserad grupp, men denna skulle ju hur som helst använda sig av kryptering och andra sätt att kommunicera.

All typ av morallagstiftning är även den fel. Moral är bara en åsikt som ändras med tiden. Lagstiftning skall inte vara vag och oklar. Man skall kunna veta med säkerhet om något är lagligt eller inte, inte vara utlämnad till tingsrättens godtycke.

Min extrema åsikt är att all lagstiftning som tillkommit de senaste 15 åren är av ondo, beställda av lobbyister, företag, eller efter påtryckningar från utländsk makt.

Det är möjligt att Anna har rätt i att Ask inte är ond, men när ett annat lands industri dikterar lagarna spelar det egentligen väldigt liten roll huruvida hon är ond, god, godtrogen eller bara dum. Resultatet blir i alla fall inget vidare.


Mvh

/J-O

Tags: , , , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Storebror vet bäst

Lite lustigt är det att SvD i dagens inlägg i sin pågående "granskning" av facebook råkar försäga sig.
  Men precis som flera poliser som SvD har talat med i serien Brottsplats: Facebook menar Sofie Holmqvist att arbetsmetoderna behöver utvecklas.
He he, där ser man att den interna uppfattningen av serien skiljer sig lite från den officiella. Granskningar borde ju göras med lite öppnare sinne och inte med på förhand bestämt resultat. Sånt borde väl normalt vara förbehållet politiska beställda alster som t.ex. den så kallade "utvärderingen" av sexköpslagen.

Hur som helst, man får kalla kårar av ovan nämnda artikel.

Föreningsfrihet, förbud mot åsiktsregistrering o.s.v, när försvann alla tankar på sånt?
Integritetsaspekter och ungdomars rätt till ett privatliv?
  På Facebook har de flesta etablerade gäng, till exempel flera kända mc-gäng, egna sidor.

  – En del verkar tycka att det är häftigt att gå in på deras sidor och kommentera eller trycka på gilla-knappen.

  I de fall där personer dyker upp på olika sidor regelbundet utan att polisen tidigare haft kännedom om dem brukar man kontakta föräldrarna. Polisen har ett nära samarbetet med sociala myndigheter och skolor och slår ofta larm när ungdomar visar på riskbeteende.
Å nej vad hemskt, en ungdom tryckte gilla på en kommentar på en facebooksida som tillhör några individer vi misstänker. Bäst vi ringer hans föräldrar så de ger honom husarrest, och så kontaktar vi soc, för föräldrarna är nog också dåliga sådana som har barn som är ute på det onda och elaka internet.

Man får väl anta att om dessa personer som har facebooksidan är brottslingar i lagens mening så skulle polisen sätta dem bakom galler. Om de nu bara misstänks så borde väl folk kunna få umgås med dem?

Eller vänta nu, javisst ja. Numera får ju polisen avlyssna inte bara de som är misstänkta för brott, utan alla personer och ställen som skulle kuinna få besök av någon som polisen misstänker skulle kunna planera brott.

Ibland kan det faktiskt komma en rolig eller smart kommentar från de mest oväntade av ställen. Jag har "gillat" kommentarer från politiska motståndare. I polisen och SvD:s ögon lär väl det betyda att jag numera är indirekt medlem även i dessa partier.

Kartläggningar enligt ovan är slöseri med tid och lär knappast orsaka något positivt, bara en massa problem för ungdomar som inte är trångsynta när det gäller att ta del av eller kommentera diskussioner. Att Polisen skulle kunna behöva lite skills på att googla är en sak. Men proaktiv övervakning av folks åsikter är något som alla inblandade borde skämmas för att ens ha kommit på tanken.

Misstänkta skall inte straffas.
Saker/organisationer/idéer blir inte mindre lockande för att man försöker hålla dem hemliga eller förbjuda folk att lära sig om dem.
Kriminella personers idévärld och inställning till samhället lär inte på något sätt förbättras av att man med alla medel ser till att enbart andra kriminella får föra diskussioner med dem.

Lite intressant att samtidigt som man hela tiden pratar om att man måste "ta diskussionen" med rasister, så vill man alltså avskräcka alla som kan tänka sig att delta i en sådan diskussion?

Bara för att vissa journalister och politiker aldrig pratar med folk utanför sin egen lilla bubbla av människor som har precis samma åsikter som de själva, så betyder det inte att alla andra per automatik håller med den de pratar med.

Ute på det stora farliga internet som ni så gärna demoniserar, (som man så gärna gör med saker/företeelser man inte förstår och inte vill förstå), så finns det massor med folk som gärna sätter sig in i båda sidor av en frågeställning och diskuterar saker med sina meningsmotståndare. Faktum är att en diskussion mellan två personer som delar uppfattning oftast är en väldigt tråkig sådan.

Det är snarare tvärtom, det är nog vanligare med besök från meningsmotståndare. Ett lätt sätt att fiska besökstatistik till sin blogg är att skriva något om Sverigedemokraterna. Det betyder knappast att de SD:are som besöker bloggen, för att läsa vad jag skrev om dem, håller med mig om vad jag skriver, bara att de ville veta vad jag skrev så att de hade en chans att bemöta det.

Jag skulle tro att extremvänstern, anitrasister och poliser är de flitigaste besökarna på högerextrema rasist-sajter, precis som de största porrsurfarna antagligen är organisationer som Ecpat som letar efter bevis på nätporren. Så vad är nyttan med att sitta och titta på vilka som besöker en sida? Absolut ingen alls.

Men storebror vet väl som vanligt bäst. Ökad övervakning löser alla problem, särskillt om man låter folk veta att de är övervakade genom att låta polisen och soc kontakta dem emellanåt.

Mvh

/J-O

Tags: , , , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Åsiktsregistrering

Helt enligt förväntningarna kommer nu försöken att utnyttja attacken i Norge till att utöka övervakningssamhället och montera ner ytterligare några demokratiska rättigheter.

Beatrice Ask (Jätteöverraskning va??) vill "Låta Polisen utvidga sökandet på nätet". Just den här gången glömde de nämna barnporr, men antagligen för att man kallt räknar med att såren efter Norge svider tillräckligt ändå.

Inte många lär väl klaga på att polisen kollar runt lite på extremistbloggar och fångar upp folk som Anders Behring Breivik lite sådär lagomt i förväg, så några större ramaskrin är väl inte att förvänta sig över att Justitieministern föreslår åsiktsregistrering. Trots allt så kunde hon föreslå att straffa misstänkta utan att förlora jobbet eller ens få lite smäll på fingrarna.

Kanske kan man döpa den bloggläsande enheten till pre-crime?

"– Det kan finnas flera faktorer som man skulle kunna leta efter som exempelvis vapenlicens i koppling med extrema åsikter. Vi för nu en diskussion på departementet om hur det ska gå till, säger justitieministern."

Mmm, nice... Har du fel politisk tillhörighet får du inte inneha vapenlicens...

Har man tänkt sig dödsstraff eller tänker man måhända nöja sig med att skicka ut lila kuvert som straff för misstänkt förberedelse för älgjakt terrorism?

Mvh

/J-O

Tags: , , ,

Andra om detta: Viktualiebrodern

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Men varför då?

I nyhetsflödet från SvD swischade en artikel om "Ny polisstrategi för nätet" förbi imorse. Var inte det lättaste att hitta åt den igen nu när jag har lunchrast och möjlighet att skriva om den.

Av någon anledning ligger den inte ihopklumpad med SvD:s övriga artiklar i den senaste i raden av deras svartmålande hatkampanjer mot internet.

Men vad är det nu för "specialstrategi" man behöver, varför behöver man den och kommer den att göra någon nytta?

Ett av citaten är "–Det handlar inte bara om hur vi ska spana, utan också om vi kan få bättre verktyg genom en bättre lagstiftning."

Jag vet inte om jag håller med. Det är illa nog att Beatrice Ask är inblandad i lagstiftning, men det hör trots allt till hennes arbetsuppgifter. Men polisen skall se till att lagarna efterlevs, inte ha del i lagstiftningsprocessen. När lagar stiftas för att "göra det enklare" för polisen, det är då rättssäkerheten skadas. Det har vi tyvärr sett mycket av sedan 2006 och framåt.

Det behövs ingen speciell lagstiftning för internet, det är snarare så att den som finns skall bort. Samma lagar skall gälla där som i övrigt.

Extra resurser till "internetrelaterade brott" vad skall det vara bra för? Om någon hotas via internet så kan det väl inte ta mer resurser att lägga ner det ärendet än att lägga ner ett ärende för någon som hotats via telefon?

Mvh

/J-O

Tags: , , ,


Det skickas för lite folk till galärerna nuförtiden

Det känns inte riktigt bra att man skall behöva bryta blogg-semestern genom att argblogga, men...

Barn kördes av tåget och försvann

Det har ju hänt ett flertal gånger tidigare att nitiska konduktörer kastat av barn, t.ex. den 13 åriga flickan vars mobiltelefon fått slut på batteri. Eller Isabella 12 som kastades av för att hon inte hade leg, trots att reglerna sade att hon inte behövde ha något. (Tyvärr är länken till aftonbladet död)

Läser dock nu på aftonbladets hemsida att flickan hittats. Fast artikeln har ännu inte uppdaterats.

I alla fall bra att hon hittats. Men när skall de sluta att godtyckligt slänga barn av tåget?

Jag är normalt ingen anhängare av "gratis kollektivtrafik", men om det här skall vara normen för hur konduktörer beter sig så får jag nog ändra min inställning.

Man skall aldrig behöva visa legitimation för att resa inom landet.
SJ och övriga aktörer är skyldiga att transportera den som visar en biljett, vem som köpt/betalat biljetten är helt ovidkommande.

Visst bör man ha biljettkontroller och visst kan man slänga av folk som inte betalat, men man måste väl för f-n tänka efter när man ser att det är ett barn?

Mvh

/J-O


Tags: ,


RSS 2.0