Så kan man ju också göra

Men det är ju inte rätt
 
Man brukar ju säga att fela än mänskligt, men det känns definitivt som att något är lite ruttet när en myndighet som främst jobbar med etiska frågor blir påkomna med att förfalska dokument.
 
At den etik de sysslar med sedan är inriktad på huruvida forskning är etisk eller inte tycker jag inte riktigt hör dit. Man bör väl ha grundläggande etik och moral oavsett specialområde?
 
Mvh
 
/J-O

Tags: Piratpartiet, Etik

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Till hälften rätt

Man får väl kalla det ett steg i rätt riktning när vår Energiminister går ut i en debattartikel och talar sig varm för att stärka energiforskningen.
 
Man får väl dock utgå från att Centerns roll i regeringen är svagare än någonsin, kanske på grund av turerna kring tillväxtverket som en oerfaren Lööf verkar ha haft lite svårt att hantera. Jag tycker dock det verkar aningen konstigt att ett parti som sitter med i regeringen, skall behöva gå via dagstidningarnas debattsidor för att föreslå förändringar i regeringens budget.
 
Hur som helst är det ju bara ord och knappast något som skulle förbättra läget. Hatt har i och för sig helt rätt i att vi behöver forska kring energi, tyvärr så har ju hennes parti dock gått i mentalt baklås kring kärnkraften, den energi som vi borde forska på.
 
En ordentlig satsning på nästa generations kärnreaktorer, helst toriumreaktorer vore trevligt. Tyvärr lär vi väl knappast få se ett sådant förslag från vår energiminister.
 
Mvh
 
/J-O

Mer såpa till folket

Jag har brukat undvika att skriva om Assange och Wikileaks, dels för att jag inte vill ta ställning till huruvida Assange är skyldig eller ej, dels för att så många andra skriver om det.
 
Klart är att det finns väldigt goda skäl att vara skeptisk till en utlämning till Sverige. Historiskt sett så brukar inte Sverige begära utlämning, så att man gör det i det här fallet verkar klart politiskt motiverat.
 
Sedan är det ju saker som de omärkta CIA-planen som genomförde fångtransporter via Sverige, samt de två egyptiska medborgarna som Sverige "avvisade" till USA genom att bundna till händer och fötter lämna över dem till CIA-agenter på arlanda.
 
Hur som helst lär ju Assange snart befnna sig i Sverige, då England tydligen hellre startar krig med Ecuador än låter bli att lämna över honom. Det är då den intressanta biten kommer, då får vi se om det är en konspiration eller inte.
 
Utlämningslagen (1957:668) säger nämligen
11 § Den som här i riket är åtalad för annat brott, för vilket är stadgat fängelse, eller som enligt dom mot honom skall undergå fängelse eller eljest omhändertagas på anstalt , må ej utlämnas så länge hindret betstår. Samma lag vare, om förundersökning inletts för brott som nyss nämnts.
 
Så Assange kan inte lämnas ut till USA så länge han är under utredning i Sverige, eller om han döms för brott här.
 
Antingen har åklagaren ett starkt mål, vilket är anledningen att man så gärna vill ha Assange till Sverige. Då kommer han att ställas till svars för detta brott, och kan då alltså inte lämnas ut till USA. Eller så finns inget starkt mål, utan åtalet kommer att läggas ner efter att Assange förhörts, i vilket fall han skulle kunna utlämnas till USA med omeddelbar verkan.
 
Just nu förnekar alla att det skulle finnas någon risk att han lämnas ut till USA, även om man vägrar garantera detta, men när han väl är på plats kommer man att bli tvungen att bekänna färg.
 
Resultatet kommer hur som helst att bli otrevligt för någon, kanske Assange, kanske de kvinnor som anmält honom. Men för oss åskådare kan det bli intressant när såpan fortsätter.
 
Mvh
 
/J-O

Tags: Piratpartiet, Wikileaks, Assange, CIA

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Telia i blåsväder, igen

Bjälken i det egna ögat måste vara väldigt genomskinlig, för nu börjar bråket igen om hur telia uppför sig i "andra länder"

Ett dotterbolag till Telia blockerar tillgången till ett par nyhetssajter i Tadzjikistan, efter uppmaning från landets säkerhetstjänst.

På något vis glömmer man i rapporteringen alltid bort att motsvarande görs även i västländer. Att många siter blockeras på mer eller mindre lösa grunder, och att t.ex. Cecilia Malmström vurmar för att sätta upp en gemensam lösning för EU-länderna för att göra precis detta.

Men det vore väl för mycket begärt att den "tredje statsmakten" skulle använda sin granskande förmåga till att granska något i närområdet. Det är ju alltid så mycket lättare att kritisera sånt som händer långt borta.
 
Så länge FRA lagen säger att alla ISP:er skall låta svenska staten avlyssna all trafik, finns ingen anledning för media att kritisera att Telia hjälpt turkiska staten att avlyssna fackliga företrädare och människorättsaktivister.
 
Så länge datalagringsdirektivet säger att alla operatörer skall spara trafikdata och positionsdata för alla samtal, och ge detta till svenska staten, finns ingen anledning för media att kritisera att Telia hjälpt diktaturer positionsbestämma telefoner och ta reda på vilka telefoner som befunnit sig i området för demonstrationer.
 
Så länge vi har en lista över sajter som inte är godkända, som ISP:er "frivilligt" förvätas filtrera och så länge vi låter domstolar besluta om blockering av sajter såsom TPB. Så länge internettillgång på svenska bibliotek filtreras så "tvivelaktiga" sajter inte går att nå, så finns heller ingen anledning för media att kritisera Telias beteende i Tadzjikistan.

Mvh

/J-O

Tags: Piratpartiet, SvD, Censur

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Patientintegritet

Kanske inte världens färskaste nyhet eftersom den ser ut att vara från i fredags, men jag har å andra sidan inte sett någon annan skriva om det.

En undersökning visar att drygt 21 miljoner patienter i usa fått sina läkarjournaler läckta/hackade de senaste tre åren. Det handlar dessutom om bekräftade fall, man tror även att mörkertalet är "mycket stort".

Alla databaser läcker, vissa mer än andra.
Något att tänka på när man bygger journalsystem med integritetskänslig data/information om medborgarna.

Mvh

/J-O

Tags: Piratpartiet, Patientjournaler, Integritet


För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

RSS 2.0