Namnunderskrifter

I den bästa av världar kan man lita på staten.
Men frågan är ju vad som är det egentliga syftet med att kräva personnummer i namninsamlingar.
 
Mvh
 
/J-O

Ännu ett myrsteg

Steg för steg nedför det sluttande planet vi gå hand i hand.
 
Nästa i raden av rättigheter som är på väg att urholkas eller försvinna är möjligheten till offentlig försvarare.
 
Den höga kostnaden för staten anses vara ett tungt vägande skäl för att underminera rätten till offentlig försvarare. En annan rimlig förklaring är väl att detta går hand i hand med tidigare förslag om utökade strafförelägganden och dylikt. Om man tänker sig att fler "brott" skall kunna klaras av och straff utdömas utan onödig inblandning av domstolar, så kan man väl lika gärna se till att de motsträviga medborgare som kräver att få sin sak prövad i domstol blir automatiskt dömda i vilket fall, utan offentlig försvarare som skall strula till statistiken.
 
Mvh
 
/J-O
 

Tags: Piratpartiet, Rättssäkerhet

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas
 

RSS 2.0