Lite väl egocentriskt

Igår flög jag lite i jobbet och eftersom snöstorm gjorde att väntetider var längre än vanligt, med avisningar och liknande, så satt jag och ströläste newsweek och affärsvärlden, två publikationer jag inte läser direkt ofta.

Men med tanke på att detta är tidningar som finns med på flygningar och en hel del inflytelserika läser så var det intressant att se att båda gav väldigt stort utrymme till artiklar om wikileaks, och faktiskt ganska positiva sådana.

Det jag vill kommentera här är dock artikeln i newsweek, som gör i alla fall ett litet angrepp på wikileaks bara för att. Artikeln ifråga handlade om att det man kunde se av senaste läckan faktiskt var något positivt, att USA faktiskt fortfarande var med i det politiska maktspelet och att deras ambassadörer gjorde sitt jobb, genom att ta reda på saker om de länder man befann sig i och försökte underlätta för amerikanska intressen i dessa.

Det de inte kunde förstå var hur man resonerat när man läckte ut dessa uppgifter. Att läcka ut information för att låta allmänheten veta är ju tänkt för att visa när det sker oegentligheter. Men eftersom telegramtrafiken från ambassaderna faktiskt inte visade att vare sig den amerikanska administrationen eller ambassaderna gjort något sådant så var det konstigt.

Artikelförfattaren hade alltså ett totalt helamerikanskt perspektiv och kunde inte tänka sig att det finns något oegentligt i dokumenten som var värt att läcka eftersom de visade att ambassadörerna gjort sitt jobb. Att det fanns detaljer om möten och vad politiker i en massa andra länder gjort och sagt bakom lykta dörrar missades helt.

Så för det amerikanska folket är det säkert helt ointressant att ambassadören rapporterar tillbaka att Sverige tvärtemot sin officiella policy är natomedlem, men det vore oansvarigt och inkompetent av honom att inte rapportera det. Men för svenskarna kanske det kan vara av intresse att veta när de blir förda bakom ljuset.

Detsamma gäller nog för övriga länder. Så jag ger artikelförfattaren rätt i att för USA:s räkning visar just dessa dokument säkert inte på några större brister, men för resten av världen så gör de det.

Eller, ja jo brister visar de ju på.. säkerhetsbrister... Hur kan man ha ett system som tillåter någon att ladda ner vartenda dokument utan att det loggas eller utlöser någon typ av alarm?

Mvh

/J-O

Tags: ,


Terroristerna vann i USA

Skall de få vinna hos oss också?

Sverige har historiskt sett varit ett ganska tolerant land, därför har vi inte gjort oss särskillt många fiender bland olika folkgrupper och religiösa samfund.

Så terroristhotet i Sverige har varit lågt, fortsatt lågt och fortsatt lågt. Ända fram tills dess att regeringen med sitt smygmedlemsskap i NATO lyckades med konststycket att skicka Svensk trupp till att delta i ett krig vi inte har det minsta med att göra.

Plötsligt, via en självuppfyllande profetia, har de som monterat ner grundläggande rättigheter och skyddet för medborgarna i hemligt "antiterrorist-samarbete" med USA, fått vad de hela tiden önskat sig.

Till slut fick vi en äkta terrorist och ett terrordåd på Svensk mark. Hurra, nu kan vi plötsligt peka på något riktigt och säga att åtgärderna som leder till övervakningssamhället är befogade.

I och för sig så lyckades han bara döda sig själv, men han kunde ju ha dödat fler om han varit på rätt/fel ställe. I jämförelse kan nämnas att 2009 var ett positivt rekordår när det gäller nollvisionen för trafikolyckor. 358 personer omkom i trafiken under 2009, det är den lägsta dödssiffran i modern tid.

Så oavsett att regeringen nu lyckats tvinga fram ett terrorhot anser jag fortfarande att det finns mycket bättre saker att satsa pengar på om man vill rädda liv på väljare.

Vi behöver inte ens nämna saker som de som dör i säsongsinfluensor, hjärt och kärlsjukdomar och liknande, men det kan i sammanhanget vara värt att nämna att ca 1500 personer begår självmord varje år. Att bara en av dessa valt att försöka ta en bunt andra människor med sig i graven är anmärkningsvärt på ett positivt sätt.

Det där med att springa in med ett vapen i skolan, skjuta alla mobbare och lärare man inte gillar innan man slutligen sätter pistolen i munnen på sig själv är mer en amerikansk grej än en svensk.

Faktum är ju att hela den här terroristnojjan är en amerikansk grej. Sedan 11:e septemberdådet så är amerikanerna rädda för sina egna skuggor, och alla andras skuggor, och mörker, och ljus och tomten och.... Vi har fått ett helt samhälle som brutit ihop i paranoia.

Efter USA var först till månen och Ronald Reagan lyckades spendera ihjäl sovjetunionen med sina satsningar på "stjärnornas krig" så hade alla amerikaner kännt sig helt oövervinnerliga. Varenda krig från första världskriget och framåt hade alltid skett någon annanstans. Hemma har alltid varit tryggt och det har inte spelat någon roll vad man gjort någon annanstans, för oavsett vad som gjorts utomlands i det amerikanska folkets namn, så hade folket aldrig behövt erfara några följdverkningar av det och därför var det sällan några ifrågasättanden eller någon som synade vad som hände på högre nivå.

När tornen rasade och drog med sig känslan av osårbarhet började folk fråga sig varför någon angrep dem, och varför regeringen inte skyddat dem. Vilket ledde till "omedelbara kraftåtgärder", regeringar tycker inte om att bli ifrågasatta och politikers ryggmärgsreflex brykar tyvärr vara att försöka verka handlingskraftig nu och tänka senare, om ens alls. (<-- Jfr med detta uttalande som är en månad äldre).

Såvitt jag vet syftar ordet terrorism på användande av terror i politiskt syfte, (den som är av annan åsikt får gärna slå upp det på SAOB). Tanken bakom terror, både i modern tid och när engelsmännen uppfann det är att skrämma civilbefolkningen för att de i sin tur skall tvinga de som bestämmer att göra ett eller annat.

Genom att spränga två torn i USA skrämde man rännskita på hela befolkningen och fick administrationen att montera ner precis hela det öppna samhället. Den så kallade fria världens försvarare införde reserestriktioner där nakenskanning och mer intima undersökningar hör till vardagen. All medborgarnas kommunikation avlyssnas, varenda banktransaktion kollas. Alla skall kartläggas och att tycka att det är något fel med detta betyder att man är terroristkramare, eller mer troligt terrorist.

Eftersom man är rädd för att förlora kontrollen, rädd för att ifrågasättas och rädd att folk skall få veta vad som egentligen händer, så kan man lugnt säga att de senaste tre stora publiceringarna från wikileaks inte direkt var vad de önskade sig. Och vad gör man när man är rädd? Jo man försöker skrämmas tillbaka, man försöker skrämma de som läcker dokument, skrämma de som publicerar, skrämma folk från att prata om dem. Man vill inte att folk skall börja tänka själva och ifrågasätta saker.

Men vad kallar man folk som försöker skrämma andra för att uppnå sina politiska mål? Sådana som angriper civila mål i andra länder för att skrämma civilbefolkningen så de inte hjälper fienden?

Det finns nog ett par saker man kan vara säker på i hela situationen.
1. Folk i USA är rädda. För terrorister, för TSA, för homeland security och för att prata om saker som skulle kunna anses som oamerikanska eller negativa till antiterroriståtgärder.
2. Yttrandefriheten, tryckfriheten, åsiktsfriheten och varenda demokratiskt rättighet vi normalt förväntar oss hitta i västvärlden är under starkt hot.
3. Oavsett om al-Qaeda eller Amerikanska militären vinner kriget i afghanistan så har demokratin förlorat och terroristerna vunnit.

Sedan tillkommer då att USA lyckats få med sig större delan av västvärlden i terrornojjan, vilket leder till vansinniga lagar, avlyssning av befolkningar och utlämnande av bankdata. Så snart har terroristerna vunnit på fler ställen.

Den stora frågan är nu, kommer våra svenska politiker att rakryggat säga "Vi tänker inte låta hot påverka oss", eller kommer den svenska själmordsbombaren att leda till att de sista resterna av moralisk ryggrad i riksdagen ger vika för partipiskor och regeringsmygel med främmande makt?

Kommer terroristerna med en enda självmordsbombare som spränger sig själv, få ett land där fyra människor om dagen begår självmord, att riva ner hela det demokratiska och fria samhället till en dystopisk övervakningsstat där alla är rädda för allt och alla?

Tyvärr är jag rädd för det, för våra politiker lever ju i sin egen lilla bubbla där de inte är medvetna om att den stora risken med att promenera i stockholm den här tiden på året är att man kan få en istapp i huvudet och dö.

Mvh

/J-O

Tags: , , ,


Julhandel med kontanter

Det är tydligen inte bara vår älskade Beatrice Ask som har problem med det där "Oskyldig till motsatsen bevisats". Både VISA och Mastercard har beslutat sig för att stoppa folks betalningar till wikileaks.

Med tanke på godtycklig lagstiftning, typ Patriot Act, i USA efter 11:e september kan man väl till viss del förstå när det kommer press från staten, men.....

För att citera direkt ur artikeln: Några formella brottsanklagelser har ännu inte riktats mot Wikileaks

Påtryckningar är en sak, men att i förebyggande syfte stänga av folk som inte ens är anklagade för brott, det är total brist på ryggrad.

En talesman för mastercard hävdar att "Mastercards regler förbjuder att kunder deltar direkt eller indirekt i eller främjar handlingar som är olagliga". Men hur fungerar det när inget brott anmälts?
Det borde väl snarare vara så att "Den amerikanska administrationen bryter mot konstitutionen och försöker hålla sina medborgare ovetande om detta. Mastercard och VISA kan därför tyvärr inte godkänna några eventuella transaktioner till myndighetens konton eller från företagskort anslutna till staten"

Jag har nu inte använt mitt Paypal-konto på bra länge, så att säga upp det blir väl i så fall bara en markering för syns skull, men Mastercardet kommer att åka. Ser ut som att "Cash is king" kommer att börja gälla igen.

Mvh

/J-O

Tags: , , ,


Icke önskvärd offentlighet

Jag var lite tveksam till om det verkligen var rätt att lägga ut diplomatpost på wikileaks, visst jag tycker wikileaks är en jättebra sak för att sprida offentlighetens ljus över ljusskygga aktiviteter, men det finns saker som är hemliga av en anledning. Det kan väl inte finnas så mycket ljusskyggt i den "offentliga" kommunikationen med andra stater eller?

Efter de avslöjanden som varit hittils så har jag väl tyvärr måst ändra min första uppfattning. Det våra politiker kommer överens med andra länder om är inte i folkets intresse och inte vad de låtsas som när de pratar i media.

Kluven tunga är bara början, de har nog en hel uppsättning olika tungor med variabelt antar tungspetsar. Ett av de mest intressanta avslöjandena hittils gäller det inofficiella samarbetet mot "terrorism".
    Sådan offentlighet var inte önskvärd. Detta eftersom det kunde äventyra allt informellt informationsutbyte som sker med USA.

    De svenska tjänstemännen uttryckte ”en hög grad av tillfredsställelse” med de existerande informella arrangemangen, och befarade att ett HSPD-avtal skulle öka risken att redan befintliga kanaler, som täcker ett brett spektrum av lagförstärkningar och antiterroristsamarbete, skulle granskas mer intensivt och därmed äventyras.
Sånt där förväntar man sig i i en komedi som utspelar sig i någon bananrepublik, inte i vad som på papperet utges för att vara en demokrati.

Att riksdagen, d.v.s vår folkvalda och lagstiftande församling skall involveras borde vara en självklarhet, inte en oönskad bieffekt.

Mvh

/J-O

Tags: , , ,


Inga bevis?

Nu tycker jag i och för sig att det är en jättebra idé att locka datacenter till Sverige, något jag skrivit om flera gånger tidigare. Men jag tror tyvärr att initiativet från "Invest Sweden", som man kan läsa om på IDG idag, kommer att misslyckas.

Man gör nämligen det klassiska misstaget att bortse från alla hinder utan målar upp en drömbild för sig själva. En i övrigt bra artikel avslutas med uttalandet "– Vi tittar på totalkostanden och har inget konkret bevis för att elskatten har satt stopp för en etablering."

Om ett företag går ut och säger att elskatten är anledningen till att de valde bort Sverige, är det bevis, eller vilken typ av bevis känner man att man behöver?

Mvh

/J-O

RSS 2.0