Hur det hänger ihop

Instruktionsboken som låg till grund för manuset
Familjefilmsversionen

SciFi-versionen

Realityserien / dokusåpanMvh

/J-O

Tags: ,


Regeringen höjer momsen på bilar med 10%

Två snöiga vintrar på raken efter årtionden av eftersatt underhåll har än en gång lett till väldiga problem att ta sig från en plats till en annan med hjälp av tåg.

Att en utredning visar vad som är fel hjälper inte stort då den pekar på exackt samma saker som en liknande utredning för 8 år sedan.

Problemet har förvärrats av att även bussar haft problem med att ta sig fram när snöröjningen inte hunnit med.

En delegation från flera aktörer på tågmarknaden samt en del större bussbolag har nu uppvaktat regeringen gällande oro för ett minskat resande och vikande förtroende för kollektivtrafik. Regeringen har nu beslutat sig för att försöka bryta denna trend genom att gynna kollektivtrafiken och därmed rädda jobben på tiotals anställda.

Det första steget blir att höja momsen på bilar med 10%, samt lägga 30 öre/liter i extra bensinskatt för privatpersoner. Detta görs för att göra det mindre attraktivt att äga och köra sin egen bil, inga av dessa pengar kommer dock att öronmärkas för förbättringar av kollektivtrafiken utan kommer att gå rakt in i statskassan. Fler steg kommer så småningom, men då det gäller lagändringar måste det först gå via riksdagen.

Inga detaljer finns ännu tillgängliga då regeringen vill färdigställa underlaget först. Man ser inte att de kommande lagförslagen kommer att innehålla något kontroversiellt som kan behöva bollas i utskotten, utan då det handlar om att rädda en industri med minimala ingrepp kan riksdagens ledamöter presenteras med underlaget samma dag som omröstningen sker.

En läcka från regeringskansliet har dock försett media med en lista som innehåller de önskemål som tåg och långfärdsbussarnas marknadsorganisation inkommit med. Listan innehåller ett tjugotal punkter, men här är ett axplock.
  • Förbud mot samåkande. Enbart familjemedlemmar får åka i samma bil.
  • Sänkt hastighet för personbilar. Samtliga sträckor i landet får en generell sänkning av max tillåten hastighet med 10 km/h. Bussar undantas dock från denna sänkning.
  • Liftning förbjuds. Att försöka vifta in en förbipasserande bil för att få gratis skjuts blir straffbart. Den som stannar och tar upp en liftare bryter mot lagen om samåkning. Trafikpolisen skall ha rätt att bedriva brottsprovokation genom att ställa ut folk som låtsas lifta, och bötfälla de som stannar.
  • Fredade bussfiler. Att med personbil använda sig av ett bussfält skall bli straffbart med upp till 4 månaders fängelse.
  • Förnyande av körkort. Alla som inte är yrkeschaufförer måste förnya sitt körkort vart 5:e år. Detta förnyande innebär både skriftligt prov och uppkörning. Den som är yrkeschaufför anses dock köra så ofta att körkunskaperna hålls aktuella och undantas från detta krav.
Regeringen vill inte kommentera någon av punkterna på listan, men kom med uttalandet "Vi har ett utmärkt samarbete med industrin och gör det som är nödvändigt. Våra interna arbetsdokument är inte offentlig handling som berör media, utan det är riksdagen som får ta ställning till ett eventuellt förslag."


Nu är ju tyvärr ovanstående scenario rätt troligt men för ögonblicket inte sant. Inte när det gäller bilar i alla fall.

När det gäller "immaterialrätt" så är det dock precis vad som händer.

Usa säger hoppa och regeringen hoppar.
Vilken lobbyorganisation som helst som har med immaterialrätt att göra kan få regeringen att göra konster.

Nu kom alltså ytterligare en vansinnig straffskatt på semesterbilder och linuxinstallationer. Vi skrek i högan sky redan när denna lag beställdes.

Så vi har:
privata organisationer som beställer lagar, och får dem.
Privata organisationer som kan ta ut skattepengar utan att samhället kan bestämma något om hur de utnyttjas.
En regering som sitter och bockar av punkter på immateralrättslobbyns lista, som de fått via amerikanska ambassaden.

Har vi några fler ljuspunkter som lyser upp vintermörkret?

Mvh

/J-O

Tags: , , ,


RSS 2.0