Skatt är stöld

I vissa fall har bra saker opt-in, och tyvärr oftast en massa dåliga saker opt-out.
 
NIX-registret till exempel, eftersom ett återkommande tema hos mig är gnäll på telefonförsäljare, världens gissel. NIX-registret borde vara ett JAPP-register dit du aktivt får anmäla att du vill bli störd av telefonförsäljare mitt i middagen och när som helst under dygnet.
 
Andra saker, värre har du inte ens möjligheten att göra en opt-out på. Lena Anderson har i DN skrivit ett inlägg om att skatt är den sanna girigheten.
Egentligen är det värre än så, SKATT ÄR STÖLD.
Att vi alla deltar i samhället och en gemensam trygghet genom att man ger en bit av sin inkomst till att bygga gemensam infrastruktur, sjukvård och en del nödvändiga funktioner som t.ex. försvar och polismakt är en sak, men när större delen tas till det gemensamma och används till en massa sådant som ingen medborgare har intresse i, t.ex. rädda banker och täcka vattenfalls förlustaffärer är det något helt annat.
 
Vi behöver myndigheter, och visst ska våra folkvalda ha lön för jobbet de gör, men en riksdagsman borde till exempel ha en lön motsvarande medelvärdet av medborgarnas inkomst.
 
För att avsluta, en liten sak till: DET ÄR FEL ATT BETALA TV-AVGIFT.
 
Med vänlig hälsning
/J-O
 

Vinst för integriteten

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att endast myndigheter får hantera personuppgifter som rör brott.
 
Detta efter att bensinbolag ansökt om att etablera och sprida en lista över fordon som tankat utan att betala.
 
Svarta listor av den här typen ger upphov till särskilda integritetsrisker som exempelvis risk för felaktiga registreringar, brist på möjligheter att få rättelse, obefogad spridning av uppgifter och att uppgifter kan komma att användas i helt andra sammanhang än vad de ursprungligen samlades in för, sa Datainspektionens dåvarande generaldirektör i samband med det ursprungliga avslaget som sedan överklagats i omgångar.
 
Kanske inte världens största integritetsproblem, men det var en risk för ytterligare några steg nedför det sluttande planet. Det viktiga med det här var att det var första gången som Högsta förvaltningsdomstolen prövade ett ärende som rör möjligheten till undantag i personuppgiftslagen för registrering av personuppgifter som rör brott, och rätt sida vann.
 
Sedan får vi se hur länge detta står sig. Det är ju fullt möjligt, till och med troligt att i och med att PUL ersätts av nya EU-lagstiftningen så kommer företagen att få denna rättighet.
 
Mvh
/J-O

RSS 2.0