Telia i blåsväder, igen

Bjälken i det egna ögat måste vara väldigt genomskinlig, för nu börjar bråket igen om hur telia uppför sig i "andra länder"

Ett dotterbolag till Telia blockerar tillgången till ett par nyhetssajter i Tadzjikistan, efter uppmaning från landets säkerhetstjänst.

På något vis glömmer man i rapporteringen alltid bort att motsvarande görs även i västländer. Att många siter blockeras på mer eller mindre lösa grunder, och att t.ex. Cecilia Malmström vurmar för att sätta upp en gemensam lösning för EU-länderna för att göra precis detta.

Men det vore väl för mycket begärt att den "tredje statsmakten" skulle använda sin granskande förmåga till att granska något i närområdet. Det är ju alltid så mycket lättare att kritisera sånt som händer långt borta.
 
Så länge FRA lagen säger att alla ISP:er skall låta svenska staten avlyssna all trafik, finns ingen anledning för media att kritisera att Telia hjälpt turkiska staten att avlyssna fackliga företrädare och människorättsaktivister.
 
Så länge datalagringsdirektivet säger att alla operatörer skall spara trafikdata och positionsdata för alla samtal, och ge detta till svenska staten, finns ingen anledning för media att kritisera att Telia hjälpt diktaturer positionsbestämma telefoner och ta reda på vilka telefoner som befunnit sig i området för demonstrationer.
 
Så länge vi har en lista över sajter som inte är godkända, som ISP:er "frivilligt" förvätas filtrera och så länge vi låter domstolar besluta om blockering av sajter såsom TPB. Så länge internettillgång på svenska bibliotek filtreras så "tvivelaktiga" sajter inte går att nå, så finns heller ingen anledning för media att kritisera Telias beteende i Tadzjikistan.

Mvh

/J-O

Tags: Piratpartiet, SvD, Censur

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Patientintegritet

Kanske inte världens färskaste nyhet eftersom den ser ut att vara från i fredags, men jag har å andra sidan inte sett någon annan skriva om det.

En undersökning visar att drygt 21 miljoner patienter i usa fått sina läkarjournaler läckta/hackade de senaste tre åren. Det handlar dessutom om bekräftade fall, man tror även att mörkertalet är "mycket stort".

Alla databaser läcker, vissa mer än andra.
Något att tänka på när man bygger journalsystem med integritetskänslig data/information om medborgarna.

Mvh

/J-O

Tags: Piratpartiet, Patientjournaler, Integritet


För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Integritetslöften sopas bort

Vi vet ju sedan tidigare att barnens integritet inte är säkrskillt viktig för nuvarande regering. Övervakningskameror och slumpvisa urinprov, kropsvisitering av minderåriga utan föräldrars vetskap eller gonkännande o.s.v.

Listan är rätt lång.

Det senaste påhittet är att Socialen skall lämna ut uppgifter om ungdomar till polisen.
  - om hur dom har det hemma och vilka dom umgås med, vare sig klienten går med på det eller inte.
Detta kommer naturligtvis att leda till att det blir ännu svårare för unga att söka hjälp hos de sociala myndigheterna.

Mvh

/J-O

Tags: , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Såpbubblor i en kaktusodling

I didn't do it!
Nobody saw me!
They can't prove it!
               - Bart Simpson

Bevisning i ett IT-mål, ofta gällande fildelning, är en historia för sig. Editerade skärmdumpar, foton av skärmdumpar, utskrifter av webbsidor, vittnesmål från folk som inte varit med och diverse saker som vore skrattretande om det inte hade varit så tragiskt.

Svenska domstolar godtar i stort sett precis vad som helst som bevisning, för att de inte har nog med grundläggande kunskap om området för att själva bilda sig en uppfattning. De utgår helt enkelt från att den som gjort förundersökningen har gjort ett bra jobb, något som sällan är fallet.

Det mesta av den "bevisning" som läggs fram i dessa mål är lika stark som såpbubblor i ett växthus fullt med kaktusar, den skulle vara väldigt enkel att spräcka.

Det finns två huvudanledningar att folk trots detta blir dömda:
  1. Försvarsadvokaterna är för det mesta inte heller kompetenta nog att ifrågasätta bevisningen, och den tilltalade (Som då oftast är någorlunda tekniskt kunnig) litar, av någon anledning, på att domstolen skall inse hur löjeväckande "bevisningen" är.
  2. När 7-8 poliser stormar in i lägenheten klockan 4 på morgonen brukar medelsvensson(tm) erkänna. Erkänner man så åker man in, så enkelt är det. Även om det du erkänner är något helt annat än det du anklagas för.
Det är ytterst ovanligt att bevisning överhuvudtaget ifrågasätts. Om den ifrågasätts blir det oftast ett frikännande.
Ett rätt talande exempel är ett mål för några år sedan (2006) där en kille åtalades för att ha laddat ner och delat ut filmen "Hip Hip Hora". I förhör frågade polisen honom om han fildelade, vilket han då erkände, fast senare under rättegången nekade han till att ha gjort det han anklagades för. Advokaten halvsov och första instans befann honom skyldig.

I hovrätten hade han en vaken och kompetent försvarare, som bland annat tog upp:
  * Att den dvd-skiva åklagaren viftat med gång efter annan som fysiskt bevis (Här är filmen) aldrig visats för rätten, eller ens testats i en spelare. Faktum var visade det sig att skivan inte var spelbar.
  * Att Polisen aldrig i förhöret frågat om just den film han var anklagad för, bara allmänt frågat om han fildelade för att sedan ta det jakande svaret som ett erkännande, fast man aldrig ens talat om vad det hela gällde. Dock är ju även att skicka ett attachment i ett mail att fildela, så det är klart han sade ja på en sådan fråga.
  * På vilket sätt det säkerställts att klockan på antipiratbyråns dator och ISP:n dhcp-server var samstämmig. Vet man ens vilken tidszon servern använder för sina loggar?
Nu blev det faktiskt det sistnämnda som hovrätten tog fasta på när de då frikände mannen. Men med tanke på att tingsrätten tog så hårt på hans erkännande så vill jag nog än en gång poängtera detta.

Om du erkänner något så är du rökt, oavsett vad du erkänner.
Om du nekar är det åklagaren som har bevisbördan. I teorin skall de ju ha det oavsett, men i realiteten så skiter rätten helt i bevisningen om du har erkänt. (Se bara Thomas Quick )

Bevisningen är oftast skrattretande dålig, men vad hjälper det när den inte ifrågasätts?
Specialåklagare utbildas, men tyvärr är det ingen som utbildar försvarsadvokaterna. Så när polis och åklagare ligger 10 år efter resten av samhället i teknikutvecklingen, så ligger oftast de offentliga försvararna ännu längre efter. Frågan är på vilket sätt detta främjar rättssäkerheten?

Mvh

/J-O

Tags: , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Skönt att få rätt

Det här veckan har jag varit på en kurs omkring IT-forensics.
Inriktningen har varit allt kring bevisssäkring, bevisvärdering, vilken typ av elektroniska spår folk lämnar och alla juridiska aspekter omkring detta.

Föreläsare var it-forensiker, säkerhetsexperter, IT-brottsutredare samt jurister/advokater från både åklagarsidan och försvarssidan.

Jag räknar med att skriva en hel liten radda bloggposter inspirerad av det som sades på denna kurs. ;)

I denna post tänkte jag koncentrera mig på en sak som kom fram vid en föreläsning av en säkerhetsexpert och före detta specialutredare hos SÄPO som i grund och botten sågade allt bevisvärde i IT-spår, med tanke på hur enkelt det är att förvanska spår i en dator.

Men det är inte det som denna post kommer att handla om, nej mellan några powerpointbilder stannade han upp och totalsågade e-Legitimationer.

Jag har ju i ett par tidigare bloggposter sågat e-leg av ett par skäl, men den här föreläsaren sågade lösningen på helt andra skäl. Det blev en väldigt givande diskussion på kafferasten efteråt, och det verkade som att en del av de jurister som var där blev rätt chockade när de hörde vår diskussion, eftersom de verkligen utgått från att lösningen var säker.

Så när två stycken olika personer som sysslat med IT-säkerhet sedan 90-talet oberoende av varandra sågade lösningen, med hänvisning till helt olika men fullständigt giltliga skäl kunde man se en viss oro hos övriga deltagare.

Den Jurist som var huvudansvarig för att hålla utbildningen utbrast "Men det är ju oerhört, och så har de mage att lagstifta om att elektroniska signaturer inte får anses vara mindre trovärdiga än en riktig namnteckning"

De två huvudanledningarna till att jag sågar e-legitimation och inte kan tänka mig att skaffa en i nuvarande form är:
  1. En vanlig legitimation innehåller något som är unikt från dig, t.ex. din namnteckning. När det gäller e-legitimation så kommer det unika från banken. Banken utfärdar, banken har certifikaten, du har ingenting. Blir du av med ditt e-leg kan banken utfärda ett nytt, blir du inte av med det kan banken likt förbannat utfärda ett nytt.
  2. Jag anser att id-handlingar skall utfärdas av myndigheter inte privata företag. En bank gör hela tiden riskbedömningar och tar sina beslut gällande säkerhet på kommer vi gå plus eller minus. Hur många procent felaktigheter kan vi ta utan att det får inverkan på vår vinstmarginal. En myndighet har inget vinstintresse, utan har att följa lagstiftning.
Föreläsarens anledningar till att såga e-legitimation och varför han inte kommer att skaffa en.
  1. De har tillverkat en trojan som klarade av att extrahera nycklarna från e-leget, samt pinkod från användare och exportera detta (skicka i mail). Sedan var de in och gjorde ett otillåtet skatteavdrag för "testpersonen" genom att koppla upp sig mot skatteverkets deklarationstjänst. De har vid ett flertal tillfällen demonstrerat och visat på osäkerheten i systemet och bevisat att de kan plocka ut certifikatnycklarna. Skatteverket fortsätter dock med en dåres envishet att hävda att det är omöjligt att få tag på certifikatnycklarna och "lura systemet".
  2. Om det imorgon skulle komma en matematiker och säga att han knäckt RSA faller hela systemet. De hade som förslag redan före systemet började införas att man kunde haft en tre olika certifikat på e-leget, så att man i ett sådant fall skulle kunna revokera en hel algoritm. Säga att från och med idag kör vi inte med RSA utan med XXX. Men genom hela införandet valde man att bortse från alla tekniska råd man fick från expertgruppen.
Att skriva en mer användbar trojan, som t.ex. far runt och samlar in e-legitimationer och kanske vid ett framtida internetbaserat riksdags val röstar på något lämpligt parti vore enligt föreläsaren inte ens svårt.

Jag har ju sett en del remisser kring olika saker och för att komma runt en lagteknisk grej omkring upphandling finns det nu ett förslag att skapa en typ av federering mellan alla utgivare av e-legitimationer så att man kan koppla upp sig mot ett enda ställe för att kontrollera en e-legitimation. Den idén är faktiskt rätt bra, på den nivån. Men när man läser texten närmare så vill man på grund av EU, fri marknad o.s.v. tillåta andra än svenska företag att utfärda e-legitimationer.

Så det vi kan komma att hamna i inom något år, är att privata företag i andra länder kommer att kunna utfärda vad som i praktiken blir en giltig svensk ID-handling, och som våra myndigheter kommer att lita på.

Enligt det juristen sade så får enligt nuvarande lagstiftning en domstol inte anse att en elektronisk signatur är mindre trovärdig än en riktig. D.v.s. har du en e-legitimation och någon annan använder ditt certifikat så är du rökt. Är det ditt certifikat så är det enligt lagen DU som gjort det, oavsett vem som egentligen gjort det. Trots att det är en bank som har originalet och att det för en hackergrupp är tämligen trivialt att stjäla certifikatet från ditt lilla USB-minne.

Så det känns som att den klart bästa lösningen är att aldrig skaffa sig något överhuvudtaget.

Mvh

/J-O

Tags: , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Spelvärde

På något sätt verkar det som om jag är på väg att bli gammal. Det känns inte så egentligen, men det finns ändå en del detaljer som ger fingervisningar om att så skulle kunna vara fallet.

Nu talar jag inte om grått hår och diverse åldersrelaterade krämpor, utan andra mer subtila och datumbundna påminnelser.

När jag började spela datorspel var det inte direkt world of warcraft på en dator med dubbla grafikkort. Jag gick i 5:an och en kompis storebrorsa hade en spectrum. Mitt favoritspel var ett turnbaserat strategispel som hette Lords of Midnight, en del av icecrown-triologin. (Även om tredje och sista spelet aldrig släptes)

Då behövde man för övrigt inte bli tillsagd att gå ut och göra något istället för att hänga framför datorn. När du gjort dina drag tog det nämligen 40 till 90 minuter för datorn att göra sina drag. Man kunde alltså lugnt gå ut och spela en fotbollsmatch eller leka krig (Tillåtet på den tiden) medan man väntade.

1986 blev det en C64 som 88 byttes mot en Amiga, med mer och mer grafiskt häftiga spel. 1993 när jag började på universitetet öppnade sig dock en helt annan värld, nätverksspel med många användare.

Visst hade man spelat två spelare ibland, och även över nollmodemkabel, men riktigt nätverksspel var ett helt annat slags djur. Jag talar om företéelsen MUD, Multi-user dungeon. Nätverksbaserade textäventyr, där man kan gå runt och utforska världar, slåss med monster och allmänt låta sin karaktär bli starkare och bättre.

Egentligen precis samma ide som i diablo, WoW och en massa nymodigheter, fast förståss utan den häftiga grafiken. Istället för att titta på bilden,(som då skall säga mer än tusen ord), så får du läsa rumsbeskrivningarna och därifrån fundera ut vad du kan göra.

Att spela ett spel där man sprang omkring i samma värld som en massa andra spelare, och att konkurera med dessa om utrustning och resurser var så mycket coolare än andra spel. Att MUD dessutom är rollspelsorienterat var ju en bonus för mig som rollspelare. Att inte bara leta skatter utan att interagera och rollspela med övriga spelare ger ytterligare en dimension, som dessutom går lång förbi diverse klanchatter och junk i moderna spel. Rollspel är inte vad som försiggår där, eventuellt att man koordinerar en eller annan sak.

Nu tillbaka till det där med att inse att man börjar bli gammal. På grund av facebookgrupper och liknande blir jag ibland påmind om mitt favoritmuds existens, så det händer att jag fortfarande loggar in ibland och tar mig en titt. När man då som häromdagen träffar en bekant och sitter och pratar lite är ju förväntat resultat. Men när man då pratar lite om hur det såg ut 1993 när jag först skapade min karaktär och man inser att det var 19 år sedan, och att jag gick på universitetet, då får man en sån där obehaglig "åldersupplevelse".

Men en mycket trevligare sak att reflektera över är att ett onlinespel jag spelade för 19 år sedan faktiskt fortfarande finns och fungerar, om än med krympande spelarbas.

Nyrekrytering blir naturligtvis svårare i och med att nutidens ungdomar är vana häftiga grafikeffekter, men när man läser sig till vad som händer så lever man sig in mycket mer i det hela. Det är lätt att distansiera sig till figuren på skärmen som en drake sprutar eld på. Men när du sitter i en textbaserad värld, och har spenderat hundratals timmar på att bli så bra som du är nu, och skall skriva "North" för att gå ett steg norrut och slåss med något riktigt biffigt monster, då är rädslan för att dö och förlora poäng så mycket verkligare.

Så, jag tänker rekommendera den spelsugne att ta sin putty eller föredragna terminalprogram och öppna en telnetsession mot port 2001dum.acc.umu.se , för att spela ett mud som varit online sedan 1988.

Det finns monster att slåss med, men det är inte så du får poäng. Syftet är att utforska världen och hitta skatter. Skatter/Saker du hittat eller på något sätt lyckats lägga händerna på kan du sedan antingen sälja, för att få pengar, eller dumpa över kanten på världen för att få poäng som låter dig gå upp i level.

När du samlat nog mycket poäng för att gå upp en level får du en quest att utföra, och när du lyckas med den så går du upp till nästa nivå. Lite mer hitpoints, lite mer spellpoints och kanske någon ny trevlig magi för att hjälpa dig i ditt framtida äventyrande.

Det finns så mycket abandonware från gamla spelföretag som gått i graven, med jättebra spel och spelidéer, men det finns faktiskt även gamla spel som fortfarande lever, om än i skymundan.

Mvh

/J-O

Tags: , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Tomma burkar skramlar mest

"Svensk nätretorik klingar ihåligt", en mycket bra artikel på SvD:s kultursidor.

Fokus är på hur frihet på internet alltid är en utrikespolitisk sak, aldrig en inrikespolitisk, då övervakning är bra, så länge ofelbara västerländska myndigheter ägnar sig åt det...

Mycket välskriven artikel, synd att sånt här inte ligger på nyhetssidorna istället.

Mvh

/J-O

Tags: , , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Datalagringsdirektivet exemplifierat.

Ganska kul att läsa förskräckta moraliserande ledare om Telias brist på moralisk kompass.

Man ondgör sig över hur "förtryckarregimer" använder telesystemen mot landets egen befolkning, samt hur "Människor som deltagit i demonstrationer" spåras med hjälp av data om vilka mobiltelefoner som befunnit sig på platsen.

Samtidigt väldigt tyst om datalagringsdirektivet som börjar gälla 1:a maj.

Lagring av positionsdata för mobiltelefoner. Vem som ringt och/eller SMS:at vem, var telefonerna befunnit sig. Vad är skillnaden?

Hur skall statsägda Telia kunna ha en moralisk kompass som säger detta är fel när svenska staten gör precis samma sak? Direktivet har ännu inte trätt ikraft men det är redan ändamålsglidning på gång för vad som skall krävas för att kunna begära ut datat från operatörerna.

Jag tvivlar inte en sekund på att polisen kommer att få tillgång till information om vilka mobiltelefoner som varit i området vid framtida demonstrationer. Naturligtvis i det bästa av syften.

Men Telia är i alla fall konsekventa, media däremot har hela virkesupplag i ögat när de gnäller på vad Syrien och Vitryssland gör medan de konsekvent vägrar granska vad som görs i Sverige.

Mvh

/J-O

Tags: ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Viktig händelse

Idag händer något viktigt, som kanske är lätt att missa i det almänna mediabruset.

EU-domstolen skall idag komma med ett utslag i Ephone-målet och därmed tolka hur IPRED-lagen skall användas.

Mvh

/J-O

Tags: , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Mer hemlighetsmakeri

Eftersom vissa medborgare och organisationer, trots EU-byråkratin, lyckats famla sig fram genom de mörka korridorerna, undvika hålet i golvet, t aig ner genom trapphuset som saknar ledstång samt smugit sig förbi den sovande tigern och därmed lyckats få ut några av EU:s offentliga handlingar så vill nu danskarna se en översyn av regelverket.

Man vill minska insynen och se till att mer saker hemligstämplas alternativt bara inte anses som offentliga. Man vill helt enkelt se till att de få goda saker som kom med lissabonfördraget verkligen inte får något genomslag. Stärk byråkraternas makt och minska insynen i hur de tillsätts och tar sina beslut.

Det känns ju skönt att nordens fransmän uppför sig som äkta fransmän.

Mvh

/J-O

Tags: , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

I väntan på valet

MPAA dödförklarar SOPA, "tillfälligt".

Så fort presidentvalet är över i USA lovar man att lyfta frågan på nytt. Men precis som i Sverige har man väl kanske insett att det är bäst att hålla låg profil med integritetskränkningarna under själva valrörelsen, tills dess att guldfiskarna fått rösta.

Mvh

/J-O

Tags: ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Nästa dumhet på ingång

Läser nu på idg att nästa omgång integritetskränkande dumheter i form av lagförslag är på väg ut från kongressen i USA. Lite mer än hundra ledamöter stöder förslaget som heter CISPA.

Cyber intelligence sharing and protection act

Det hela gäller att dela intressant information mellan myndigheter och privat näringsliv, för att komma åt potentiella hot. t.ex. fildelare och siter som wikileaks.

Mvh

/J-O

Tags: ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Och mer därtill

Lööf blir i expressen rätt rejält sågad av Börje Hörnlund.

Väljarna flyr C, och det är inte för att man misslyckats med att komma ut med sin politik, utan för att väljarna nu sett den.

Jag vet inte om jag kan hålla med honom om att precis allt är Annie's fel, men säkert sticker det i ögonen när en politiker i hennes ålder, utan erfarenhet från arbetsmarknaden, med en årslön som närmar sig två miljoner, kommer med förslag på att sänka ingångslönen för ungdomar.

Jag vill dock gärna tro att en stor anledning till tappet är något Börje missade i sin uppräkning. Många centerpartistiska väljare gillar rättvisa och integritet. De tycker antagligen att det öppenhetsmanifest som en gång skrev faktiskt är mer värt än toalettpapper och att partiledningen därmed inte hela tiden borde torka sig i röven med det.

En annan fingervisning om medlemmarnas och väljarnas önskemål är kanske att centerpartiets stämma 2011 beslutade att arbeta för att skjuta upp ett införande av datalagringsdirektivet. Något som partiledningen och rksdagsgruppen totalt sket i nu 2012 genom att rösta för ett införande.

Så om man skiter i sina vallöften, skiter i väljarna och skiter i vad de aktiva i organisationen beslutat under stämman, vem räknar de skall bli kvar och stöda ett sådant parti?

Centerpartiet, Vila i frid
Hoppas din pina blir kort och att den så kallade partiledningen inte fjantar runt och försöker låtsas liket lever alltför länge efter valet 2014.

Mvh

/J-O

Tags:

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

EU-observer om ACTA

EU-observer skrev igår en väldigt bra artikel om olika organisationer som totalsågar ACTA och EU-kommissionen.

Artikeln är på engelska, men läsvärd för den som vill.

Mvh

/J-O

Tags: ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Det hemlighetsfulla ägget

Det har varit en hel del skrivet om "Hen" på sistone.
Insändare på insändare i bland annat sundsvalls tidning visar att det faktiskt är något som engagerar en massa människor.

Själv ser jag väl inget större behov av ordet eftersom det finns fullt fungerande konstruktioner som den eller denne för att beteckna en människa i en könsneutral mening.

Men om man nu skall tänka sig att man verkligen menar könsneutralt inte i meningen att det inte spelar någon roll om det är en kvinna eller en man som söker en tjänst, utan man verkligen menar folk som har en osäker sexuell identitet eller ett tredje kön, då kan ju ordet tillföra något. Nya ord berikar språket och är ju därför i grunden bra.

Men bara för att ställa till det och för att det trots allt är påsk så skulle jag vilja föreslå att vi istället börjar använda "Ägg" istället för "Hen", eftersom ägget trots allt är könsneutralt.

Det kan bli både tupp eller höna, men är "tillfälligt odefinierat", precis som ett påskägg som kan innehålla i stort sett vad som helst tills man öppnar det och ser efter.

Glad påsk

/J-O


Dimridåer

Läste idag ett patetiskt försök från Linander att försvara Centerns svek mot sitt eget stämmobeslut. Tyvärr så är kommentarsfältet lite för kort för att jag skulle kunna säga vad jag egentligen tycker och tänker om det hela.

Centern kommer att rösta ja på onsdag, tvärtemot sitt eget kongressbeslut. Integriteten är inte lika viktig som att få vara med "och bestämma". Tyvärr visar det sig gång på gång att vallöften väger väldigt lätt.

Att sedan Linander går ut och försvarar sveket med påstått arbete på EU-nivå är bara löjligt. Dumheter skall motarbetas på alla nivåer. Att välja bort möjligheten att stoppa datalagringsdirektivet NU för att man ändå tänker försöka förbättra det på sikt är ju så urbota dumt att inte ens en heltidspolitiker utan förankring i verkligheten kan tro att det låter vettigt.

Visst, ett "symboliskt" nej kanske inte spelar någon roll då S & M är överens om att medborgarna är terrorister som skall övervakas. Kanske det är sant att det skulle riskera att sätta regeringssamarbete i gungning.

Men det är precis det principer handlar om. Centern har sitt stämmobeslut, och borde använda sitt inflytande och sin regeringsställning till att rösta nej, inte symboliskt utan för att se till att även M röstar nej. Det är inte bara C som har att förlora på ett samarbete i gungning.

Reinfeldt har med all önskvärd tydlighet visat att det viktigaste för honom är regeringsduglighet. D.v.s. att man kan ta beslut oavsett vilket beslut som tas.

Särskillt nu som ledare för en minoritetsregering har han mer att förlora på att regeringen inte röstar likadant. Centern har samarbetat med S förut, men med ett KD som snart inte längre existerar utan ersätts med ett SD som Reinfeldt inte kan samregera med, så kommer det inte att finnas någon för Reinfeldt att samarbeta med nästa mandatperiod om han kör över centern.

Skit i symboliken, rösta nej för att förslaget är dåligt. Ett Sverige som röstar nej till införandet blir en mycket starkare påtryckning på EU-nivån när det gäller översynen av datalagringsdirektivet.

Mvh

/J-O

Tags: , , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Tillbaks i verkligheten

Efter att ha tagit semester från arbetet och bloggen i ett par veckor är jag nu tillbaka i verkligheten igen.

Extra trevligt är det att min favoritmyndighet går ut och sågar det senaste förslaget kring FRA jäms med fotknölarna. Det gäller naturligtvis datainspektionen som inte alls ser att det är utrett att rikskriminalen har ett behov av FRA:s data, inte i den mån att det går att säga att ingreppet i medborgarnas integritet motsvarar nyttan av det hela.
  I flera delar verkar förslaget utgå från att Rikskriminalpolisens behov per automatik är samma som för Säkerhetspolisen, enligt Datainspektionen, som tycker att de två organisationernas behov ska prövas separat.
Man kan väl inte annat än att hålla med dem. Jag har reagerat på att datainspektionen mer och mer sällan påpekar detta om granskning av proportionalitet i de integritetskränkningar som regeringen gång på gång förespråkar. Men än så länge finns det fortfarande lite tänder kvar även hos DI.

En annan lite kul grej var att jag igår oförhappandes blev tillfrågad att på Mittnytt kommentera den senaste fildelningsdomen.

Självklart tackar man inte nej till att få lite TV-tid i tre län, men samtidigt kändes det lite typiskt att just när man kommer hem från utlandet och är helt ute ur loopen blir man tillfrågad om att kommentera något. Jag hade drygt tjugo minuter att läsa domen, så jag i alla fall hade en aning om vad jag förväntades kommentera på.

Efter omständigheterna är jag dock nöjd med resultatet.


Mvh

/J-O

Tags: , , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Fler svepskäl

Än en gång försöker man göra allt för att komma åt fildelningen.

För inte så länge sedan kom det en dom där en fildelare dömdes till ett antal dagsböter. Synd om honom och oskäligt hög kostnad, men vinsten var att det inte blev fängelse och därmed visade det sig att polis nu inte kan begära ut ip-nummer för småskalig fildelning.

Regeringen kontrar nu med att försöka ge polis och åklagare möjlighet att begära ut abonnemangsuppgifterna även om det rör sig om ringa brott.

Som vanligt försöker man påskina att det gäller någonting annat, man pratar om mobbing och grooming och precis allt annat. Men inte ens tidningarna tror längre på den saken.

Allvarligt, specialåklagare och aktionsgrupper mot fildelning är redan införda. Hur många specialåklagare har man infört som jobbar med mobbing? Nä just det.

Vem tror på att detta förslag, så nära på den för lobbyn misslyckade domen, beror på något annat än att lobbyn vill kunna fortsätta jaga alla fildelare, även de som gör det i väldigt liten skala.

Mvh

/J-O

Tags: , , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Mer smyglagstiftning

Bra eller dåligt återstår att se, men eftersom det kommer från EU-kommissionen lutar det nog mot att grundförutsättningen är "dåligt".

EU-kommissionen lade den 25:e januari 2012 fram ett förslag om en reform av EU:s regler om dataskydd. Själva meningen är att man vill göra om dataskyddsdirektivet till en förordning.

Ett direktiv, resulterar i att medlemsstaten själva tolkar detta och inför lämplig lagstiftning.
En förordning blir lag, gällande i medlemsstaterna.

I Sverige är dataskyddsdirektivet implementerat via PUL, så om detta transformeras till en förordning kommer denna lagstiftning att ersätta och/eller komplettera PUL.
PUL är ju idag i stort sett den enda fungerande lag som faktiskt ger skydd för den personliga integriteten. Det är också den lag som ställer till det mest för "samverkan" mellan myndigheter som FRA och SÄPO, och som avgör hur personregister får hållas och hanteras.

Att en EU-gemensam lagstiftning som t.ex. frankrike står bakom skulle innehålla samma skydd som svenska PUL är nog rätt osannolikt.

Första mötet i rådsarbetsgruppen med anledning av kommissionens förslag är planerat att äga rum 23-24 februari 2012.

Den som önskar ta del av kommissionens konsekvensanalys kan hitta den på följande länk under kommissionens hemsida: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection.

Mvh

/J-O

Tags: , , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Sanningen gånger två

På Svd:s hemsida kan man just nu läsa en klart Freudiansk rubrik. Av misstag måste rubriksättaren råkat säga sanningen, så jag utgår från att den snart ändras. Men här är bildbeviset :)


För visst är det så att det som påstås göras för att skydda oss från terrorism är det som är själva terrorn. Precis som de "varningsmail" för virus dumma människor skickar omkring, utan att förstå att det är just kedjebrevet som är den enklaste formen av virus. Som sprids från en dum användare till nästa, utan att behöva bry sig om plattformar och mailsystem.

Hur som helst, följer man länken hamnar man då på deras blogg, politik direkt, och rubriken där var ännu mer lysande. :))Tyvärr var artikeln/"blogginlägget" i sig inte någon vidare upplyftande läsning. Tant gredelin och diverse chefer från FRA, Must och SÄPO som talar sig varma för mer övervakning, och inte ett kritiskt ord om det hela.

Man hade ju kunnat tycka att bloggaren ifråga åtminstone kunnat vädrat en enda personlig åsikt om det, oavsett färg. I det här fallet hade den passat bättre under pressmeddelande från regeringen.se än som blogginlägg.

Min personliga uppfattning är att det Beatrice Ask och övriga hållt på med de senaste åren är att:
  "med hjälp av rädsla tvinga fram politiska eller andra typer av förändringar."
Övriga kommentarer borde vara överflödiga.

Mvh

/J-O

Tags: , ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0