Spännande * 2

"Piratkopieringen drivs av långsamma filmsläpp", så lyder rubriken till en artikel i idg.

Forskare i USA har kommit fram till ovanstående, som nog känns rätt troligt, jag känner flera vars enda anledning till att ladda ner saker är att de ännu inte släppts i Sverige. Detta gäller särskillt TV-serier.

Så inte bara har skiv och filmindustrin fel i att piratkopieringen påverkar försäljningen negativt, det är även de själva som är den största anledningen till att det kopieras överhuvudtaget. Rätt kul faktiskt.

Men det som jag tycker är en mer spännande implikation av artikeln är faktiskt något helt annat. Det är att man i förbigående faktiskt nämner lite om hur lång tid det är mellan släpp i olika länder.

När jag tidigare satt och lusläste  betänkandet (SOU 2011:32) kring en ny upphovsrättslag så hittade jag några bitar både i den befintliga lagen, som även överlevde i förslaget till den nya, som jag hade tänkt bolla med en jurist.


12 kap. Lagens tillämpningsområde

Tillämpningsområde för bestämmelserna om upphovsrätt m.m.

Bestämmelser om upphovsrätt, skydd för outgivna verk och titelskydd

1 § Bestämmelserna om upphovsrätt tillämpas på
    1. verk av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige,
    2. verk som först har getts ut i Sverige eller samtidigt i Sverige och utomlands,
    3. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i Sverige,
    4. byggnadskonstverk som har uppförts i Sverige, och
    5. konstverk som utgör del av en byggnad som är belägen i Sverige eller på annat sätt är fast förenat med marken.


Mhm, såvitt jag kan förstå så omfattar inte Svensk upphovsrättslag material som släpps i USA först, för att så småningom även släppas i Sverige. Denna lilla karamell har jag sugit på ett tag, men det vore onekligen kul att få en jurists åsikt om detta.

Mvh

/J-O

Tags: ,

För övrigt anser jag att Beatrice Ask bör landsförvisas

Kommentarer
Postat av: Jan-Olof

Notera att utdraget ovan är från förslaget på ny lag.

Motsvarande text i gällande lag (1960:729) finns i 8:e kapitlet, 60§.2012-02-13 @ 13:31:09
URL: http://futuriteter.blogg.se/
Postat av: Fredrik

Tyvärr går det nog inte:62 § Regeringen får, under förutsättning av ömsesidighet eller om det följer av ett sådant avtal med en främmande stat eller en mellanfolklig organisation som riksdagen godkänt, meddela föreskrifter om denna lags tillämpning med avseende på andra länder. Regeringen får också meddela föreskrifter om lagens tillämpning på verk och fotografiska bilder som först har utgivits av en mellanfolklig organisation och på inte utgivna verk och fotografiska bilder som en sådan organisation får ge ut. Lag (1995:1273).Jag vet inte var man kan hitta en samling av sådana meddelanden.

2012-02-13 @ 14:16:49
Postat av: Jan-Olof

@Fredrik,

Ahh så det är alltså en fråga om att Svensk upphovsrätt omfattar ovanstående, medan regeringen beslutar huruvida upphovsrätt från utrikistan gäller i Sverige eller inte?

2012-02-13 @ 14:24:14
URL: http://futuriteter.blogg.se/
Postat av: Jan-Olof

@Fredrik,

jag läser det mer som att 62$ gäller vilket land en eventuell rättsprocess skall ske i, vid misstanke om upphovsrättsintrång vid TV-/Sattelit-sändning.

2012-02-13 @ 14:31:43
URL: http://futuriteter.blogg.se/
Postat av: Anders Andersson

Det stämmer att 62 § ger regeringen befogenhet att utöka tillämpningsområdet för upphovsrättslagen till främmande staters upphovsmän och verk. Det handlar om betydligt mer än var rättsprocesser rörande radiosändningar skall äga rum; 62 § är grunden för Sveriges deltagande i Bernkonventionen och andra internationella konventioner på upphovsrättsområdet.Notera formuleringen "under förutsättning av ömsesidighet"; det normala är att man inte utökar tillämpningsområdet till en ny stat förrän den staten i sin tur erkänner svenska upphovsmäns rättigheter därstädes. Av det skälet har riksdagen delegerat befogenhet till regeringen att ingå sådana avtal; det blir så krångligt om riksdagen måste ratificera ändringen varje gång en ny stat tillträder Bernkonventionen (eller utträder ur den, som Liberia gjorde på 1920- eller 1930-talet).Vilka konventioner och andra internationella avtal på området som regeringen har ingått framgår av <A HREF="http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940193.htm">internationella upphovsrättsförordningen</A> (riksdagen ensam stiftar lag, men förordningar kan regeringen utfärda på egen hand med stöd av lag).

2012-02-14 @ 00:30:19
URL: http://www.pdcs.org/andersa/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0